NITRIANSKY MESTSKY PARK

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, Nitra

Rozlehlý park (20 ha) na pravém břehu řeky Nitry, při severozápadním okraji historického jádra Nitry. Skládá se ze tří části – severní Sihotě neboli Starého parku, drobného Spojovacího parku, přiléhajícího k městskému koupališti, a rozlehlého jižního Nového parku. Součástí parku jsou tři vodní plochy, upravené z bývalého slepého ramene Nitry – severní Sihoť a jižní Veľká a Malá Hangócka, propojené drobným potůčkem. Ve Staré parku je uváděno 47 druhů dřevin (z nejvzácnějších stálezelený dub Turnerův, v Novém parku 84 druhů (mimo jiné sekvojovec obrovský).

Počátky městského parku sahají do 1. poloviny 19. stol. Nitra se zde tehdy dělila do několika ramen a odděloval se zde náhon k Aujeszkému mlýnu pod hradem. Právě na ostrově mezi Nitrou a tímto náhonem, na místě původních lužních porostů a biskupských zahrad, vznikla nejstarší část parku zvaná Sihoť (z maďarského sziget – ostrov). Na jednom z ramen Nitry bylo roku 1868 zřízeno Gisserovo přírodní koupaliště se dvěma dřevěnými bazény – koši spuštěnými do řeky. V letech 1928/9 bylo vybudováno nové koryto Nitry, čímž se zdejší terén výrazně změnil; staré koryto zůstalo jako mrtvé rameno. K výraznému rozšíření parku došlo v 50. letech 20. stol, kdy byly založeny Spojovací a Nový park. V 60. letech bylo upraveno mrtvé rameno na současné tři jezírka. Celková rekonstrukce severní části parku a jeho doplnění o nové prvky proběhla v letech 2007-10.

plán parku: 1 – Žabí fontána, 2 – klasicistní kavárna, 3 – Hudební altánek, 4 – voliéra s daňky, 5 – selský dvůr, 6 – dětské hřiště, 7 – pomník 1. světové války, 8 – sousoší Protest proti válce, 9 – dřevěný mostek, 10 - rozároum (z infotabule – ke stažení v lepším rozlišení)

jez na zregulované Nitře v sousedství parku

Sihoť

Nejsevernější část parku na úpatí hradní skály (11 ha). Má přírodně krajinářská kompozice s prvky klasicismu. Cesty mají hvězdicovou dispozici, rozbíhající se od centrální Žabí fontány, v hlavní ose parku klasicistní výletní kavárna v podobě zemanské kurie. V jihozápadní části na břehu jezírka „selský dvůr“ s chovem domácích zvířat – koz, ovcí a oslů. Všude v ploše různá dětská hřiště, několik občerstvení.

socha u vstupu do parku

   

Žabí fontána od Julia Bártfaye z roku 1935

   

klasicistní hostinec s výletní kavárnou, který nechal postavit roku 1831 biskup Jozef Wurum; po roce 1945 zrušený, zchátralý, nyní opět obnovený

 

bludiště v ploše bývalého jezírka

 

dětská hřiště

  

tzv. Selský dvůr s domácími zvířaty; v pozadí vykukuje Nitranská hrad

 

jezero Sihoť

Spojovací park

Drobný parčík jižně od Sihoti, tvořící dnes vstupní parter letního koupaliště.

 

ústřední část Spojovacího parku s kašnou

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Při obnově parku v 50. letech 20. stol. se zde poprvé na Slovensku experimentovalo s výsadbami již odrostlých stromů

Web:

http://www.nisys.sk/www/content/nisys/mestsky-park/0/1133 

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2015