POZBA

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, okres Nové Zamky

Ves při Bešianském potoku, prvně připomínaná roku 1245. Vždy byla v rukou šlechty, veskrze sídlící v sousední Trávnici. Již od poloviny 17. století silná kalvínská komunita, též židovské osídlení.

znak Pozby

celkový pohled na ves od jihu

pohled na jádro vsi od jihovýchodu 

 

klasicistní kalvínský (toleranční) kostel z let 1784-85, snad s využitím starší stavby; věž z roku 1926

portál kostela, datovaný 1785

hroby při kostele

památník obětem I. a II. světové války na návsi

 

památník obětem holocaustu z roku 2007 na návsi

zbytek původní zástavby obce

železniční stanice

pamětní deska osvobození obce sovětskou armádou na budově školy na severním okraji vsi

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Nálezy z období neolitu (sídliště lengyelské kulktury), eneolitu (sídliště lidu s kanelovanou keramikou) a střední doby bronzové.

Ø        V nejstarší listině Pazuba, pozděnji kromě Pozba i Bozba.

Web:

http://www.obecpozba.sk

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pozba

http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5785-pozba/ (česky)

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2015