LEŠTINY

Kraj Žilinský, okres Dolný Kubín

Ves (586 m n. m.) v údolí Leštinského potoka, na pomezí Oravské vrchoviny a Chočských vrchů. V obci dva zámečky – malý (v centru vsi) a velký (na východním okraji vsi) Zmeškalovský kaštieľ. Nejvýznamnější památkou je však dřevěný artikulární (evangelický) kostel.

Ves prvně zmiňována 1325 jako součást panství Oravského hradu. Od roku 1548 patřila Zmeškalům, starobylému šlechtickému rodu původem ze Slezska (o několik století později udržoval s jedním z jeho příslušníků – majitelů Leštin - přátelské styky mimo jiné i Ludvig van Beethoven).

znak obce

původní zástavba vsi

malý Zmeškalovský kaštieľ

evangelický kostel (národní kulturní památka)

Z architektonického a stavebně-konstrukčního hlediska nejlépe dochovaný dřevěný artikulární kostel na Slovensku pochází z let 1688-69. Stojí nad jižním okrajem vsi, na malém evangelickém hřbitůvku. Kostel nechal postavit Job Zmeškal, kapitán hradní stráže na Oravském hradu. Zvonice, spojená s kostelem krytou chodbou, je o necelých 100 let mladší (původně evangelické kostely mít věž nesměly). V kostele byl pokřtěný básník Pavol Országh Hviezdoslav. Kostel, dodnes využívaný místní evangelickou komunitou, je součástí souboru slovenských dřevěných kostelů, zapsaných na listinu světového dědictví UNESCO. Přístupný na požádání (vstupné). Kostel obklopen mohutnými lipami (památné stromy).

celkový pohled na kostel

 

zvonice a krytý přístup ke kostelu

 

celkový pohled do lodi - podpěrná konstrukce trámového stropu(modrá)  byla zřízena roku 1869 kvůli narušené statice

 

barokní hlavní oltář z poč. 18. stol. s obrazem Sestoupení Ducha svatého a reliéfem Nejsvětější Trojice

 

výzdoba empora vyniká bohatstvím tvarů a barev - stylizované rostlinné motivy doplňují výjevy ze života Krista a evangelistů

renesanční křtitelnice ze 17. stol. - zřejmě nejstarší součást vybavení kostela

kopie pohřební zástavy zakladatele kostela Juraja Zmeškala (originál z roku 1665)

 

...a ještě něco z výzdoby kostela

Web:

http://www.orawa.sk/lestiny

http://sk.wikipedia.org/wiki/Leštiny

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=1193

http://stromy.enviroportal.sk/strom/skupina-lip-pri-kostole 

Okolí:

Ostrá a Tupá skala, vyhlídkový Predný Krnáč, Choč, Vyšný Kubín se dvěma zámky.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010