TUPÁ SKALA

Kraj Žilinský, okres Dolný Kubín

Mohutné slepencové bradlo (810 m n. m.) při jižním okraji Oravské vrchoviny, nad údolím Leštinského potoka. K jihu a východu spadá strmými skalními srázy. Na vrcholu zbytky hradiště, na západním předvrcholu kříž. Spolu se sousední Ostrou skalou vyhlášena jako chráněný areál, jednak z důvodů geomorfologických, jednak jako bohatá lokalita vápnomilné vegetace. Přístupný v pohodě neznačenou cestou ze sedla mezi Ostrou a Tupou skalou, od Medzihradné či od Vyšného Kubína.

celkový pohled od jihu

skalní srázy na jihovýchodním úbočí

vysílač na vrcholu Tupé skaly

hradiště

Na vrcholu Tupé skály se rozkládají dobře patrné stopy hradiště z pozdní doby bronzové a doby halštatské (lid lužické kultury). V období cca 700 – 300 př. n. l. patřilo k nejvýznamnějším hradiskům na severním Slovensku (tzv. oravská skupina lužické kultury). Hradiště bylo zhruba obdélníkové 200 x 400 m. Valy jsou patrné zejména na západní a severní straně, zatímco na jihu a východě bylo chráněno strmými skalními srázy.

plocha hradiště s valem na západní straně

val na severní straně

kříž

„Pamätník slovenského cyrilometoddského kríža ekumenickej jednoty″. Postaven 21. srpna 2003 „na počest toho, který na kříži skonal a vstal z mrtvých, z vděčnosti soluňským bratřím sv. Cyrilu a Metodějovi, spolupatronům Evropy, pro realizaci myšlenky ekumenismu a za dar slovenské státnosti a vstupu do třetího tisíciletí″. Posvěcen byl v červenci 2004.

kříž

solitérní borovice v sousedství kříže

výhled

Z vrcholu, ale i od kříže nádherný panoramatický výhled na Roháče, Chočské vrchy, Malou Fatru, Oravskou Maguru a kotlinu Dolní Oravy.

výhled k jihozápadu na nejzápadnější část Chočských vrchů, Velkou a Šípskou Fatru; v popředí Vyšný Kubín

výhled na Choč

Web:

http://www.trekker.sk/turistika/sr/turistika_oravska_vrchovina_tupa_ostra_skala.htm

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/370

http://lukas.cerro.sk/2892/vysielac-tupa-skala-vysny-kubin 

Okolí:

Ostrá skala, Dolný Kubín, Vyšný Kubín, Leštiny s dřevěným kostelem, vyhlídkový Predný Krnáč.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010