VEĽKÝ BYSTREC

Kraj Žilinský, okres Dolný Kubín

Kdysi obec na pravém břehu Oravy, dnes městská část Dolného Kubína. Původní ves v podstatě zanikla, dnes velké sídliště. Se sousedním Dolným Kubínem na druhém břehu Oravy spojen mimo jiné dřevěným krytým kolonádovým mostem (viz Dolný Kubín)

Prvně zmiňován 1272. Již 1418, tedy o více jak 200 let dříve než Dolný Kubín, zmiňován v listině krále Zikmunda jako městečko, poté však opět poklesl na pouhou ves. 1949 připojen k Dolnému Kubínu.

erb městské části

 

zvonice - jediný pozůstatek staré zástavby Veľkého Bystrece

 

náměstí dnešního sídliště (na prvním snímku uprostřed toho času nefungující binární hodiny)

detail sochy na náměstí

Okolí:

Dolný Kubín, vrch Trniny, zámky Mokraď a Veličná, dřevěný kostel v Istebném.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2010