KALVÁRIA

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, okres Levice

Návrší sopečného původu (andezity, tufy) v severní části Levic (207 m n. m.), též Levická kalvária. Ze severního ohybu Vysoké ulice (která se nachází na jižním úbočí Kalvárie) stoupá na vrchol křížová cesta. Na vrcholu zastřešené pozůstatky kaple Povýšení sv. Kříže a mohutný kříž, sloužící zároveň jako rozhledna (přístup však velmi omezen). Na západním okraji poutního areálu vyhlídka, další vyhlídka na ostrohu vybíhajícím z Kalvárie směrem k Levickému hradu, tedy k jihozápadu (hrad stojí na nejzazším výběžku tohoto ostrohu, od vlastní Kalvárie dnes oddělením mohutným šíjovým příkopem); tento ostroh pokrývají zajímavá xerotermní společenstva. Na východním úbočí Kalvárie městský hřbitov, na jihovýchodním úbočí budovy bývalého Učitelského ústavu, který je jedno z dominant Levic.

Kalvária bývala strategickým místem v dobách bojů s Turky (na jejím úpatí údajně stávaly předsunuté pevnůstky levického opevnění), též se zde v malé míře těžil stavební kámen. V 17. stol. zde byly založeny vinice. Poutní areál byl na Kalvárii vybudován v 18. stol. levickými minority ze závěti majitele panství barona Mikuláše Jaklina. Tvořilo jej 5 zastavení křížové cesty, sousoší Ukřižování, jeskyně Božího hrobu a kaple na vrcholu, roku 1821 rozšířená na klasicistní kostelík. Roku 1866 byla na začátku křížové cesty postavena socha sv. Štěpána. Během bojů na konci 2. sv. války, kdy část Sovětské armády sídlila vzhledem k její strategické poloze s možností ostřelování Pohroní přímo na Kalvárii, byla kaple silně poškozená. Zbytky stavby rozebrali v následujících desetiletích místní obyvatelé na stavební materiál a místo ní zde byla postavena telekomunikační věž, areál zpustl. Obnovy se Kalvárie dočkala v letech  2007 – 2013, kdy zde byla zásluhou občanského sdružení Patrimonium servandi zřízena nová křížová cesta, zastřešeny pozůstatky kaple a v jejich sousedství postavena rozhledna, upraven lesopark. Architektonický projekt na obnovu Kalvárie byl darem architekta Jozefa Frtúse, rodáka z nedalekých Podlužian, městu Levice.

  

původní podoba Kalvárie (z infotabule)

 

pamětní kameny, připomínající obnovu Kalvárie

 

křížová cesta z roku 2008

jeden z keramických reliéfů křížové cesty od Adrieny Kutakové

 

vrcholové partie s pozůstatky poutní kaple a křížem - rozhlednou

 

pozůstatky poutní kaple, do současné podoby upraveny v roce 2008

12 metrů vysoká vyhlídková věž se sedmimetrovým křížem na vrcholu, upravená v letech 2010-13 ze staré telekomunikační věže, s výhledem na Zobor a Tribeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy s dominantou Sitna, Börzöny, do Pohroní…

vyhlídka na západním okraji poutního areálu

výhled z vyhlídky na severní okraj zástavby Levice a Kusou horu; na obzoru Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy

 

ostroh vybíhající z Kalvárie k jihozápadu s vyhlídkou na hrad a město, upravenou roku 2011

výhled na město Levice s minoritským klášterem

výhled na Vápnik z jižního úbočí Kalvárie

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na úpatí Kalvárie údajně bývaly minimálně dvě pevnůstky, posilující v 17. stol. opevnění Levice – jedna nad dnešní poštou, druhé zhruba v areálu dnešních Vinařských závodů.

Ø        Z Kalvárie jsou uváděny některé zajímavější druhy hmyzu, mimo jiné kudlanka nábožná, žahalka žlutá, drvodělka fialová, tesařík drsnorohý, roháč obecný, nosorožík kapucínek, oba druhy otakárků, stužkonoska ovocná či početná kolonie cvrčka polního.

Ø        Kalvárie je někdy uváděna mezi naučnými stezkami. nenašel jsme zde však více než dvě informační tabule – jednu o historii místa a druhou o jeho přírodě.

Web:

http://www.levice.sk/download_file_f.php?id=069960 http://www.levice.sk/kalvaria.phtml?id3=101265

http://slovakia.travel/levicka-kalvaria-oaza-piety-a-oddychu

http://www.levice.sk/naucne-chodniky.phtml?id3=67353 

Ke stažení v jpg: projekt obnovy Kalvárie (více méně souhlasící s realitou)

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červen 2015