VÁPNIK / CSIKLOSHËGY

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, okres Levice

Výrazná travertinová kupa v Ipeľské pahorkatině jihovýchodně od Levic, zvaná též Šiklóš (274 m n. m.). Vrcholová část zalesněná (fragment teplomilné doubravy), v severozápadní straně kopce rozsáhlý dnes již opuštěný lom. Na vrcholu památník v podobě rozhledny s krásným výhledem na město Levice, Tríbeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy i pohoří Börzöny v severním Maďarsku. Na svazích pole a vinice.

Vznik travertinové kupy souvisí s  minerálními prameny s vysokým obsahem hydrouhličitanu vápenatého, vystupujícími z velkých hloubek podél tektonického zlomu, dnes využívanými rekreačním areálem Margita-Ilona.

Vápnik od severovýchodu

pohled na vrchol kopce od východu

lomy na úbočí kopce

vrcholová plošina s vysílačem

výhled z úbočí vrchu k severovýchodu – na Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy; výrazný vrchol vpravo je Sitno

výhled z úbočí vrchu k východu, v popředí ves Malý Kiar

výhled z úbočí vrchu k jihovýchodu – v popředí ves Mýtne Ludany, na obzoru pohoří Börzöny

památník

9 metrů vysoký betonový památník-rozhledna připomíná boje Rudé armády za 2. světové války. Má představovat štábní pozorovatelna 2. Ukrajinského frontu, která právě v těchto místech stála. Z ní řádil koncem března 1914 velitel 2. Ukrajinského frontu maršál Rodion Malinovskij počáteční fázi tzv. Bratislavsko-Brněnské operace; proto bývá rozhledna nazývána Pozorovateľna R. J. Malinovského. Rozhledna byla vybudována roku 1960 dle architektonického záměru Štefana Sojky. Léta pustnoucí objekt byl obnoven místním občanským sdružením roku 2015 u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války.

 

památník-rozhledna

výhled z rozhledny k severozápadu – na Levice s Tríbečem v pozadí

detail výhledu k západu – Levické rybníky, jaderná elektrárna Mochovce a na obzoru masiv Zoboru

Levice

výhled severním směrem, na Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Vápník patří k největším travertinovým kupám na Slovensku.

Ø        V místním travertinu nalezeno mnoho paleontologických nálezů, mimo jiné zuby a čelist pravěkého nosorožce, odlitek krunýře želvy bahenní, otisky nejrůznějších rostlin či schránky měkkýšů.

Ø        Významná lokalita teplomilných druhů rostli a hmyzu. Výskyt mimo jiné večernice smutné, voskovky menší, pryšce mnohobarvého, tolity lékařské, lnice kručinkolisté, kamejky modronachové, otakárka fenyklového i ovocného, přástevníka kostivalového či řady blanokřídlých, z nichž za zmínku stojí zejména 11 druhů čmeláků, drvodělka fialová a vzácná samotářská včela trubčice kyjorohá.

Web:

http://www.pamatnik-vapnik.sk

http://www.noveslovo.sk/c/Obnoveny_pamatnik_na_vrchu_Vapnik

http://www.vivarista.sk/menu/print.php?clanok=837

http://www.levice.sk/download_file_f.php?id=069999 

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červen 2015