ŠTAMPOŠSKÁ DOLINA

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, okres Levice

Široká dolina na horním toku říčky Sikenice, vklíněná do jižního úbočí Štiavnických vrchů, severně od Bohunic. Pojmenována podle hájovny Štampoch v horní části doliny (těsně za hranicemi kraje, již na Banskoštiavnicku), při silnici - bývalé „královské cestě″ - z Levice do Banské Štiavnice. Ve vesměs zemědělsky využívaném údolí několik mlýnů a dalších samot. Nejvýznamnější z nich Turčanov mlyn, který je jako zachovalá technická památka přístupný veřejnosti.

Turčanov mlyn

Samota na pravém břehu Sikenice severně od Bohunic, známější pod označením (Horní) Bohunický mlýn. Vodní mlýn na horní pohon se skládá ze stavebně oddělené technické a obytné části pod společnou střechou a ze samostatně stojícího drobného hospodářského objektu. V technické části kompletně zachované zařízení mlýna z 30. let 20. stol. včetně vodního kola, umístěného v samostatné místnosti, a elektromotoru, mezi kterými bylo možno „přepínat″. V obytných interiérech malá expozice lidového bydlení regionu v 1. pol. 20. stol.

Mlýn z konce 19. stol., původně o dvou vodních kolech. Přestavbami a modernizací v letech 1911 a 1938 získal současnou podobu i strojní vybavení. Roku 1950 byl provoz mlýna zastaven a mlýn byl úředně zapečetěný. Veřejnosti zpřístupněn Levickým muzeem roku 1978 (otvírací hodiny, vstupné).

  

celkový pohled na mlýn; samostatný vstup do mlýnice přímo ze dvora pochází z 1. pol. 20. stol.

 

jedno velké vodní kolo pochází zřejmě z přestavby roku 1911; ze starší doby zde uváděny dvě menší kola

  

palečnicové kolo s převody

 

elektromotor s převody

  

mlecí válcové stolice

svislé dopravníky a pytlovavcí lávka

 

další zařízení mlýna

   

interiérová expozice v obytné části

samostatně stojící hospodářská budova

Web:

http://www.muzeumlevice.sk/index.php?mnu=EXBO

http://www.geocaching.com/geocache/GC14RH2_bohunicky-mlyn?guid=8a67e1ed-ee15-4a4a-8362-ecb0eb80f11f 

Literatura:

Ladislav Mlynka, Katarina Hyberlandová: Technické pamiatky (Bratislava 2007)

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2015