BEŠEŇOVSKÉ TRAVERTINY

Kraj Žilinský, okres Ružomberok

Skupina travertinových (pramenitových) kup severně od Bešeňové, vzniklých na zlomovém pásmu, oddělujícím Chočské vrchy od Liptovské kotliny. Celá lokalita se skládá ze čtyř izolovaných částí. Nejzajímavější je živá pestrobarevná travertinová kupa s několika vývěry minerálních vod bezprostředně nad železniční tratí Žilina – Poprad, zvaná Červená terasa. Severněji několik travertinových lůmků, zvaných Baňa, v nichž se až do 60. let 20. stol. těžil tzv. zlatý bešeňovský (liptovský) travertin, vyvážený do řady zemí Evropy, a dominantní skalní suk Kaplnka s křížem (krásný výhled). Třetí část – Biela terasa (též Skala pod Hájom) - východně od předešlých nad silnicí z Bešeňové do Potoka má spíše charakter stepní stráně s několika skalními výchozy a jedním aktivním pramenem minerálních vod. Jako čtvrtá část je uváděna drobná travertinová kupa s jezírkem v severním sousedství bešeňovského thermalparku, zvaná Bazén (Na pasenku, Močiare), tu se mi však nepovedlo v terénu lokalizovat.

Bešeňovské travertiny jsou (zejména rozmanitostí svých forem) jednou z nejvýznamnějších lokalit tohoto typu, s bohatou květenou vázanou na minerální vývěry (včetně slanomilné – jitrocel přímořský, bařička přímořská…). Pokusy o ochranu lokality již od 30. let 20. stol. Od roku 1951 chráněny jako přírodní rezervace Travertinové pole (dnes přírodní památka Bešeňovské travertiny). Hydrologické poměry narušeny výstavbou přeložky železniční trati a zejména hluboké vrty po potřeby bešeňovského thermalparku. V terénu velmi špatně označeny, bez jakýchkoli informací.

    

travertinová kupa Červená terasa - barevnost travertinů je způsobená sloučeninami železa v minerální vodě

   

vývěry minerálních vod na temenu Červené terasy

 

na vývěry je vázána řada vzácných slanomilných rostlin (na fotce bařička přímořská)

odtékající voda vytváří travertinové žlaby

minerální pramen (vrt) východně od Červené terasy

  

i pod ním se vytváří menší travertinová kupa

  

travertinové lomy s pleistocénními usazeninami – zde se těžil známý zlatý travertin

 

travertinový skalní útvar Kaplnka

kamenný kříž na Kaplnce

 

výhled od Kaplnky (Bešeňovská přehrada, Bešeňová, v pozadí Nízké Tatry)

celkový pohled na Bielu terasu (v pozadí Chočské vrchy)

 

stepní porosty na Biele terase

 

travertinové výchozy na Biele terase

již neaktivní travertinový žlab

minerální pramen pod Bielou terasou

Web:

http://www.snm-em.sk/geosprievodca/lokality/travertinysk/besenovatr.html

http://www.besenova.sk/travertiny.phtml?id3=50032

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/211

http://www.mineraly.sk/files/lok/32_besenova.htm

http://korzar.sme.sk/c/4553188/liptovske-travertiny.html

http://www.besenova.sk/travertiny.phtml?id3=50032

http://termalnekupaliska.armmedia.sk/?q=node/53

http://www.panorama.sk/go/clanky/1497.asp?lang=sk

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&cat=05&llt=6&idp=17609 

Okolí:

Bešeňová s termálním aqaparkem, přehradní nádrž Bešeňová, Liptovská Teplá - jedna z nejstarších vsí Liptova, zámeček v Madočanech, Liptovský hrad.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010