LIPTOVSKÝ HRAD / LIPTÓÓVÁR

Kraj Žilinský, okres Ružomberok, Liptovský Mikuláš

Též Sielnický hrad, Starý hrad. Zříceniny nejvýše položeného hradu na Slovensku a jednoho z nejvýše položených hradů ve střední Evropě (1001 m n. m.) na skalnatém vrchu Sestrč či Hrad při jižním okraji Chočských vrchů. Hrad složen ze třech částí. Na nejvyšší severovýchodní terase se rozkládají zříceniny vlastního (horního) hradu, na rozlehlé západnější terase „dolní hrad″ (spíše předhradí - rozlehlá opevněná plošina téměř bez dochované vnitřní zástavby) z pol. 14. stol., ještě západněji další příkopem oddělená ostrožna, opevněná v 2. pol. 15. stol. Příkopy vysekány ve skále. Areál volně přístupný.

Hrad nechal postavil král Béla IV. ve 2. čtvrtině 13. stol. (údajně na místě staršího hradiště) k ochraně severní hranice země. Prvně zmiňován 1262. V té době se skládal z obytné věže na nejvyšším místě skály a přilehlého nevelkého nádvoří s cisternou. Přístupný byl od východu, z kteréžto strany byl chráněn mohutnou štítovou hradbou. Ještě v průběhu 13. stol. byl vybudován jižně od věže palác (přístup na hrad se posunul jižněji, vedl přes pozdější plochu dolního hradu a do hradního jádra vstupoval po mostě přes příkop od východu) a později i jižní věž s druhou cisternou. Okolo roku 1340 se stará Zvolenská župa rozpadla na menší části a Liptov se stal župním hradem nově vzniklé Liptovské župy. Pravděpodobně v té souvislosti došlo k výraznému rozšíření hradu na dolní terasu. Na přelomu 14. a 15. stol. se stal hrad několikrát centrem bojů (1397 obsazen moravským markrabětem Prokopem, 1441 pravděpodobně husity). V pol. 15. stol. bylo nařízeno jeho zboření, protože jeho majitel provozoval zbojnictví (1453 uváděno již jen pusté místo). Poté byl znovu opraven (v té době zřejmě vznikla nejzápadnější část hradu), definitivně rozbořen na příkaz krále Matyáše Korvína po potlačení povstání šlechty v roce 1474. V 70. a 80. letech. 20. stol. základy hradu archeologicky odkryté a zakonzervované. V souvislosti s konzervací vybudované dřevěné prvky (mostky a pod.) dnes již vesměs zaniklé.

Krásná výhledy na Choč, Liptovskou Maru, Roháče...

hora Sestrč se zříceninami hradu od jihu

 

plán hradu (www.hrady.sk - ke stažení ve větším rozlišení) a rekonstrukce jeho předpokládané podoby (www.hrady.cz)

 

zbytky štítové zdi na západní straně horního hradu a při ní stojící kříž

vstup do paláce z nádvoří horního hradu

 

interiér paláce horního hradu se zbytky krbu a kuchyně (v pozadí Choč)

ve skále tesaný příkop mezi horním a dolním hradem – vpravo patrné stopy „zrekonstruovaného″, dnes však již opět zaniklého mostu přes tento příkop

 

plocha dolního hradu – pod přístřeškem vpravo odkrytá kovářská dílna

základy lichoběžníkové věže na severovýchodní straně dolního hradu (v pozadí opět masiv Choče)

 

most mezi střední a západní částí hradu, nerespektující však trasu původního mostu (ten byl jižněji – viz plánek)

žebřík umožňující dnes přístup na hrad od západu (historicky z této strany zřejmě přístup neexistoval)

 

výhled z hradu na Liptovskou Maru

výhled z hradu na Liptovskou kotlinu a Nízké Tatry

Web:

http://www.zamky.sk/hrady-a-zamky/liptovsky-hrad

http://www.hrady.cz/?OID=4668 (česky)

http://www.hrady.sk/?castle=106

http://www.slovenskehrady.sk/?show=object&which=LiptovskyHrad

http://jupiter.elte.hu/szielnic/ovar.htm (Maďarsky)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovský_hrad

http://www.speleork.sk/sk/oss-ruzomberok/nase-jaskyne/91-sielnicke-vrchy  

Okolí:

Sedlem Poľana odděleném od severnější Sielnické hory. Západně Kalamenská dolina, východně Sestrčská dolina. Jižně Liptovská kotlina s Liptovskou Teplou s cenným kostelem a Bešeňovou s termálním akvaparkem. Východně Liptovská Anna se zříceninami románského kostela.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010