LIKAVA

Kraj Žilinský, okres Ružomberok

Zříceniny hradu (630 m n. m.) na skalním bradle na jihozápadním úpatí masivu Choče. Skládá se z horního (toho času nepřístupného) a dolního hradu. Palácový komplex horního hradu patří svojí výškou 36 m k největším na Slovensku. Příjezd byl chráněn třemi branami, z nichž první dnes již neexistuje. V sousedství třetí brány hranolová Hyunadiho věž (původní brána), kde malá nevýrazná expozice o dějinách hradu. Kromě ní přístupné fakticky jen druhé nádvoří dolního hradu s omezeným výhledem do údolí Váhu na Likavku, Ružomberok a Velkou Fatru v pozadí (na nevelkém prvním nádvoří mezi druhou a třetí branou pokladna). Volně pak přístupná studniční bašta na jižní straně hradu, do níž ústí z horního hradu skalní chodba.

Královský strážní hrad byl založen v 1. polovině 14. stol. k ochraně důležité komunikace z Pováží přes Oravu do Polska. Hrad byl postupně rozšiřován až do konce 15. stol. 1474 se stal správním centrem západního Liptova. Dílčí úpravy probíhaly ještě ve stol. 16. (východní bašta) a 17. (např. dnes zaniklá 1. brána či studniční bašta), kdy byl soukromou rezidencí rodu Thökölyů (1651-1670). Hrad byl zbořený roku 1707 na příkaz Františka II Rákocziho. Od roku 1980 konzervační práce, často velmi sporné (spousta betonu, použití nových materiálů, setření autenticity). Národní kulturní památka.

Podle pověstí byl na Likavě před popravou vězněný Jánošík.

celkový pohled na hrad – v pozadí vrch Lovisko (808 m n. m.)

plán hradu (1 – příjezdová cesta, 2 – místo zaniklá první brány, 3 – druhá brána, 4 – první nádvoří s pokladnou, 5 – Hyunadiho věž, původní zazděná brána, 6 – třetí brána, 7 – druhé nádvoří dolního hradu, 8 – zbořená velká podkovovitá věž, 9 – severní palác horního hradu, 10 – východní neboli horní palác, 11 – jižní palác horního hradu, 12 – schodiště, 13 – nádvoří horního hradu, 14 – studniční bašta)

druhá brána – dnešní vstup do areálu hradu

severní ohrazení prvního nádvoří

Hyunadiho věž a druhá brána

druhé nádvoří dolního hradu, vlevo horní hrad

pohled na horní hrad z druhého nádvoří

 

severní palác horního hradu před rekonstrukcí (www.zamky.sk) a dnes – jak vidno, velká část paláce je v podstatě novostavba

  

jižní stěna horního hradu se zbytky dochované renesanční atiky

jako jedna ze zajímavostí hradu se uvádí řada dochovaných architektonických detailů – bohužel většina jich je zřejmě v nepřístupné části, toto je jedna z mála výjimek

 

studniční bašta a přístup k ní z hradu (dnes uzavřenou) ve skále tesanou chodbou

výhled z hradu na Likavku, Ružomberok a Velkou Fatru na obzoru

Web:

http://www.zamky.sk/hrady-a-zamky/likava-hrad

http://www.hrady.cz/?OID=3515 (česky)

http://www.hrady.sk/?castle=103

http://www.likavka.sk/node/20

http://cestovanie.sme.sk/c/1729587/likavsky-hrad-mal-sklenene-okna.html

http://www.slovenskehrady.sk/?show=object&which=Likava

http://jupiter.elte.hu/likavka/likava.htm (Maďarsky)

Ke stažení v jpg: plánek Likavy / jiný plánek Likavy – se odlišením stavebních fází

Okolí:

Nejvyšší vrchol Chočských vrchů Choč, Valaská Dubová s krčmou, kde byl údajně lapen Jura Jánošík, podhradní ves Likavka a navazující okresní město Ružomberok, vrchy Mnich a Čebrať.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010