RUŽOMBEROK / RÓZSAHEGY

Kraj Žilinský, okres Ružomberok

Okresní město při soutoku Váhu a Revúce (494 m n. m.), v nejzápadnější části Liptovské kotliny, centrum Dolního Liptova. Založen německými horníky v 1. pol. 13. stol., na město povýšen roku 1318 (do roku 1390 městem královským). Historické jádro na návrší nad soutokem řek (onen Rosenberg, vrch porostlý růžemi, který dal dle tradice městu jméno), kolem náměstí Andreje Hlinky. Na východním konci uzavírá náměstí radnice a kostel sv. Ondřeje, na západní pak areál bývalého piaristického gymnázia. Za nejstarší ulici je pak považována Podhora, lemující temeno tohoto návrší na východní straně. Novější čtvrť s hlavní třídou (Mostová ulice) severně pod kostelem. Typickým prvkem města je několik schodišť propojujících níže položené části města s návrším. Sídlo katolické univerzity. Město je spojeno zejména s působením kontroverzní osobnosti moderních slovenských dějin - Andreje Hlinky.

znak města

 

Kdysi opevněný kostel sv. Ondřeje (původně gotický, několikrát přestavovaný, v dnešní podobě ze 40. let 20. stol.) – národní kulturní památka. Zbytek středověké hradby je dochován za presbytářem, na snímku není vidět.

 

Novorenesanční radnice z roku 1897 - v jižní části budovy bývala fara, na které působil Andrej Hlinka (národní kulturní památka). Před radnicí fontána.

busta britského publicisty a historika Roberta Wiliama Seton-Watsona, podporovatele vzniku Československa, na nároží radnice

  

pamětní desky na jižní zdi radnice – fary

jihovýchodní roh náměstí s kostelem a gymnáziem

 

honosná balustráda Školských schodů - dílo J. Švidroně, přestavba v letech 2008-2009 – a stejná část města před její výstavbou

 

socha Andreje Hlinky na terase

busta spišského biskupa Msgr. Jána Vojtaššáka, který v Ružomberoku studoval a působil

  

mauzoleum Andreje Hlinky v terase při kostele sv. Ondřeje (součást balustrády Školských schodů) - v letech 1941 - 45 sloužilo jako hrobka A. Hlinky, dnes pouze pietní místo (národní kulturní památka)

 

mariánský sloup na náměstí Andreje Hlinky z roku 1858 od ružomberského řezbáře Alexandrea Belopotockého

 

Mostová ulice – hlavní bulvár města

pomník spisovatele a novináře Milo Urbana (1904-1982) před budovou v Mostové ulici, kde působil jako redaktor

evangelický kostel z let 1923-26 dle projektu Jána Burjana severně od historického jádra

 

dva památníky překladatele, publicisty a osobního lékaře Lva Nikolajeva Tolstého Dr. Dušana Makovického v ulici Podhora - na domě, kde se roku 1866 narodil, a na domě, kde žil a roku 1921 zemřel

Torzo gotického, renesančně přestavěného a dnes více méně pustého (opraveny pouze fasády - na snímku vlevo) zámku sv. Žofie je dnes součástí nákupního centra! Stojí mimo městské centrum, na pravém břehu Revúce nedaleko jejího soutoku s Váhem.

původní podoba zámku sv. Žofie

železniční stanice z roku 1871 na hlavní trati Žilina – Košice (již na katastru sousední Likavky)

Web:

http://www.ruzomberok.eu

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ružomberok

http://www.ruzombercan.sk/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11

http://www.zamky.sk/kastiele-a-kurie/ruzomberok-kastiel-sv.zofie

http://www.hrady.cz/?OID=3845; http://www.hrady.cz/?OID=3849; http://www.hrady.cz/?OID=3821 (česky)

http://www.slovenskehrady.sk/?show=object&which=Ruzomberok

http://jupiter.elte.hu/rozsahegy/zsofia.htm, http://jupiter.elte.hu/rozsahegyte/rh.htm (Maďarsky)

Ke stažení v jpg: plán centra města s vyznačenými zajímavostmi

Okolí:

Ves Likavka se zříceninou hradu Likava, dominantní hora Čabrať, dvojvrcholový hřeben Mnich nad pravým břehem Váhu, vesnická památková rezervace Vlkolínec (památka UNESCO), Velká Fatra.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010