SMUTNÁ DOLINA

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Dolina na severní straně hlavního hřebene Roháčů. Začíná pod Smutným sedlem a klesá nejprve severovýchodním a posléze severním směrem k Ťatliakovu jezeru, kde na ní navazuje Roháčská dolina. Při západní straně doliny vyvýšená plošina Predné Zelené, na níž se nacházejí známá Roháčská plesa. Závěr doliny tvoří typický ledovcový kotel, lemovaný vrcholy Tri kopy, Plačlivé a Ostrý Roháč. Naučná stezka Roháčske plesá, během zimy a jara přístup uzavřen. Součást Tatranského národního parku.

závěr doliny pod hřebenem Roháčů – Ostrý Roháč, Plačlivé (?)

 

stará z kamenů vyskládaná (místy již poněkud rozpadlá) turistická stezka

studánka ve Smutné dolině

 

plánek a jedna zastávka naučné stezky Roháčske plesá

Roháčske plesá

Čtyři ledovcová plesa na vyvýšené stupňovité plošině při východní straně Smutné doliny. Jsou to První Roháčské pleso (též Velké či Dolní – 1563 m n. m., rozloha 2,2 ha, hloubka 7 m), Druhé Roháčské pleso (též Malé – 1650 m n. m., rozloha 0,21 ha, hloubka 1,3 m), Třetí Roháčské pleso (též Prostřední – 1653 m n. m., rozloha 0,61 ha, hloubka 3,7 m) a Čtvrté Roháčské pleso (též Horní – 1719 m n. m., rozloha 1,45 ha, hloubka 8,1 m). Kolem ples vede naučná stezka. Čtvrté pleso nemá žádný viditelný přítok ani odtok, ve Třetím plesu začíná Roháčský (Studený) potok, který poté protéká Druhým a Prvním plesem. Někdy je jako páté pleso ještě uváděna drobné nepojmenované zarůstající jezírko v sousedství Prvního plesa (mimo turistickou stezku), ze kterého vytéká potůček, spojující se s Roháčským potokem pod Prvním plesem.

Národní přírodní rezervace Roháčská plesá (452 ha), chránící typickou ukázku glaciálního a periglaciálního reliéfu Západních Tater se zachovalými vysokohorskými společenstvy (smrčiny, kosodřevina, skály a skalní sutě, horská prameniště, sněhová pole) s výskytem řady vzácných rostlin a živočichů (mimo jiné jediná lokalita lnice alpské na Slovensku), zahrnuje kromě vlastních jezer i celou Smutnou dolinu a horní část Roháčské doliny (v okolí Ťatliakova jezera). Je považována za přírodně i krajinářsky nejcennější oblast Západních Tater.

 

Horní (Čtvrté) Roháčské pleso

  

Prostřední (Třetí) Roháčské pleso

Malé (Druhé) Roháčské pleso

rašeliniště pod Malým Roháčským plesem

  

Dolní (První) Roháčské pleso

srub správy národního parku u Dolního Roháčského plesa

Web:

http://fototatry.mysteria.cz/z-rohac/rohac.html (česky)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Roháčská_plesa (česky)

http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=200

http://www.treking.cz/treky/rohacska-plesa.htm (česky)

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/402

http://www.skonline.sk/turistika-trasa.php?id=707

http://www.dobrodruh.sk/kam-na-slovensku/rohacske-plesa 

Ke stažení v jpg: plán naučné stezka Roháčská plesa

Okolí: Spálená dolina / Roháčska dolina

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010