SLOVENSKO na webu

Slovenský místopis:

v           http://www.pamiatky.net (též http://www.zamky.sk) – informace o hradech, zámcích (podrobné, s plány) a dalších památkách (zatím spíš torzovitě až vůbec)

v           http://www.hrady.sk – stručné informace o jednotlivých hradech s interaktivní mapou Slovenska

v           http://www.slovenskehrady.sk – další „hradologická″ stránka s interaktivní mapou, avšak poněkud méně úplná

v           http://www.virtualnycintorin.sk – plánky a fotografie hřbitovů

v           http://www.ssj.sk – stránky správy slovenských jeskyň (mimo jiné přehled všech zpřístupněných jeskyní)

v           http://uzemia.enviroportal.sk – státní seznam chráněných území přírody

v           http://stromy.enviroportal.sk – seznam památných stromů

v           http://www.sopsr.sk/vodopady - vodopády Slovenska - zatím strašlivě neúplné

v           http://www.sopsr.sk/natura - lokality soustavy Natura 2000 na Slovensku (EVL + ptačí oblasti)

v           http://www.vtaky.sk/index.php?page=vvu - významná ptačí území na Slovensku

v           http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/index2.html - naučné stezky na Slovensku (stav 1997)

v           http://www.tuke.sk/vulkanklub/Vulkany/Vulkany.html - Vulkanická pohoří na Slovensku (geologie)

v           http://www.tourist-channel.sk/obce/uvod/mao_zoznam.php3?lang=SK&data=MAO – přehled obcí Slovenska

v           http://kamvyrazit.szm.sk – nabídka aktivit, mimo jiné i turistické zajímavosti

v           http://www.skonline.sk/ - méně přehledné a obsažné zpracování turistických zajímavostí, mimo jiné však i pohoří, CHKO a NP…

v           http://www.skrz.sk – další databáze turistických zajímavostí

v           http://hiking.sk – stránky o slovenských horách – túry, chaty, tipy a tak

v           http://www.travelatlas.sk – obrázkové mapy a popisy některých míst (neúplné)

Kraje:

v           http://www.kosice.regionet.sk – Košický kraj

v           http://www.unsk.sk – Nitranský kraj (oficiální stránky)

v           http://www.vucpo.sk – Prešovský kraj (oficiální stránky)

Kysuce - Orava:

v           http://www.orawa.sk - informační systém Oravy – přehled obcí, turistické zajímavosti...

Východní Karpaty:

v           http://www.gphmi.sk/pages/vihorlat/index.htm - CHKO Vihorlat

v           http://www.rybniky.sk/Vihorlat - jiné stránky o Vihorlatu

Slovensko na českém webu:

v           http://www.karpaty.net/slovensko/slovensko.htm – stručný, avšak zajímavý popis všech karpatských pohoří

v           http://www.turistika.cz/staty/staty_detail.php?cs=3 – Turistika.cz – různá zajímavé místa (částečně též slovensky)

Praktické:

v           http://www.cp.sk – jízdní řády autobusů, vlaků, MHD (obdoba našeho IDOSu)

v           http://www.shmu.sk – Slovenský hydrometeorologický ústav – předpovědi počasí, povodně, výstrahy...

v           http://www.mapy.sk – mapy Slovenska na webu (mezi námi – nic moc)

v           http://mapy.hiking.sk – svého času nejlepší turistická mapa Slovenska, ovšem v současné době neaktualizované

v           http://ww.mapy.cz – nově včetně kvalitní turistické a ortofotomapy Slovenska!

v           http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost - ortofotomapy, včetně katastrálních hranic

v           http://mapy.opevneni.cz – prvorepublikové mapy Slovenska

v           http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-a-data-o-cestnej-sieti/Mapy-okresov.alej - schematické mapky jednotlivých okresů s vyznačenou silniční sítí

v           http://centrum.sk, http://www.zoznam.sk, http://www.atlas.sk – slovenské vyhledávače

Cestopisy, cestovní deníky:

v           http://hiking.sk/hk/ar/361/vihorlatske_vrchy.html (Vihorlat - Slovensky)

v           http://www.skyfly.cz/zajimavo/vihorlat02.htm (Vihorlat)

 

úvodní stránka / praktické informace / místopis