HRASTOVLJE

k.ú. Hrastovlje (občina Koper)

Velká ves v nejhořejší části údolí Rižany, nazývaném též dolina Bržanija (164 mnm) Vesnice vypadá na první pohled poměrně moderně, ale ukrývá řadu krásných kamenných stavení. Na křižovatce západně od kostela drobná výklenková kaplička v sousedství mohutného cypřiše, na návrší jižně od kostela (nedaleko „turistické chaty“) monumentální kamenná plastika istrijské ženy Šavrinky od sochaře Jožeta Pohlena.

   

Největší pozoruhodností je však opevněný kostel Nejsvětější Trojice na skalnatém pahorku nad vsí. Drobná románská stavba, pravděpodobně z 12. stol. (někdy uváděno též 13. stol.), je obehnána 10 m vysokou hradbou se dvěma válcovými věžemi (baštami ?) z konce 16. stol. – sloužil v té době jako útočiště obyvatel před vpády Turků. Kostel kryt typickými kamennými deskami. Interiér kompletně vyzdoben freskami Janeze z Kastavy z konce 15. století (nejpozoruhodnější Tanec smrti, dále Klanění Tří králů, Poslední soud, Křížová cesta, kalendář sestavený z výjevů zachycující různé venkovské práce a také lidové zvyky a obyčeje – údajně jediný sekulární cyklus ve slovinském kostele, výjevy apoštolů, několik nápisů v hlaholici). Objeveny byly až v 50. letech minulého století. jedna z nejvýznamnějších kulturních památek Slovinska. Do objektu se platí vstupné (prostor opevnění v otvíracích hodinách volně přístupný), zákaz fotografování.

    

Na jižním okraji dvě restaurace. Vsí prochází mezinárodní turistická trasa R6 (poměrně bídně značeno). Ves obklopena vinicemi, olivovníky a fíkovníky.

Web:

http://www.burger.si/Hrastovlje/Hrastovlje.htm  

http://www.koper.si/povezave/podezelje/crnikal/hrastovlje/hrastovlje.htm  

http://e-lookout.com/hrastovlje.htm   

http://cefta.literal.si/slo/informacije/dediscina_primorja/hrastovlje.html-l2  

http://cefta.literal.si/slo/informacije/dediscina_primorja/sv_trojica.html-l2  

http://www.zaplana.net/Izleti/HrastovljeZazid/  

Okolí:

Severovýchodně Zanigrad, jihovýchodně Dol při Hrastovljah (železniční zastávka Hrastovlje), Severozápadně Kubed s kostelem sv. Floriana a obrannou věží. Západně od vsi uzavírá údolí hřeben Lačna, bezprostředně nad vsí vrch Vrh (296 mnm). 

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006