ZANIGRAD

k.ú. Zanigrad (občina Koper)

Téměř zaniklá ves - dnes obydlen pouze jeden dům, ostatní v rozvalinách - na jedné ze skalních teras stoupajících z údolí Rižany ke Kraškemu robu (240 mnm). Dříve jedno z opevněných míst na hranicích Benátské republiky (Zanigrad = Zadnji grad – Zadní hrad) – nepatrné stopy hradu by zde údajně měly být dosud zachovány. Na severozápadním okraji vsi na hraně útesu kostel sv. Štefana z 13. stol. Kamenná stavba takřka bez oken, krytá postaru kamennými deskami, uvnitř fresky z 15. stol., kvalitní práce neznámého italského malíře (bohužel nepřístupné). K průčelí přistavěna hranolová zvonice, nad jejím vstupem zazděn kámen s nápisem, datovaný 1521. Zvonice volně přístupná, výstup po rozpadajících se dřevěných žebřících však poněkud krkolomný! Na přilehlém hřbitově mohutný javor (jakéhosi mě neznámého druhu – listy „trojlístky“). Před kostelem u silnice pomník padlým ve 2. sv. válce. Na pomníku, stejně jako na hřbitově, takřka výhradně příslušníci rodin Bucaj a Rožnik.

     

Web:

http://www.koper.si/povezave/podezelje/crnikal/zanigrad/zanigrad.htm

http://users.volja.net/slekovecc/cicarija/zanigrad.html

http://www.sazu.si/Traditiones/Traditiones331/097-115_Ravnik.pdf

http://www.slovenia.info/?kul_zgod_znamenitosti=7814

Okolí:

Zanigradem prochází mezinárodní turistická trasa E6, která by měla vést z Podpeče do Hrastovlje. Sestup do Hrastovlje dobře značený, avšak značně krkolomný (strmé skalní srázy), cesta z Podpeče nenalezena. Přístup po silničce z Dolu při Hrastovljah. Zanigrad leží uvnitř smyčky, kterou zde vytváří železniční trať z Divači do Koperu, aby překonala terénní stupeň Krškeho robu – nad Zanigradem prochází tunelem.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006