KOŠTABONA

k.ú. Koštabona (občina Koper)

Ves na návrší (258 mnm) nad údolím Dragonji, pozoruhodná zejména tím, že v ní stojí tři kostely. Dle tradice leží na místě původní římské osady Castrum Bonae.

 

Farní kostel sv. Kosmy a Damiána (Kozma in Damjana) stojí na severním okraji vsi,  zcela mimo historické jádro (údajně v místech původní římské svatyně zasvěcené bohyni zdraví Boně). Historici předpokládají, že křesťanský kostel stejného zasvěcení stál na tomto místě již v 1. století. Dnešní stavba vznikla kolem roku 1446 (presbytář), upravena byla barokně v 17. století. Mohutná věž byla přistavěna ve století 19. Při kostele pomník místního faráře, istrijského básníka Alojze Kocjančiče. Kaple sv. Eliáše (Elija – někdy uváděna též jako blahoslaveného Elija a vztahována k místnímu světci, jehož ostatky jsou uloženy v Koperu) s krásným barokním portálem z poloviny 18. stol je stísněná mezi domky v centru vsi.

 

Barokní kostel sv. Ondřeje (Andreja) z poč. 18. stol. (s gotickým presbytářem z konce 15. stol. a cenným oltářem ze 17. stol.) leží na jižním okraji vsi na hřbitově s krásným výhledem do údolí Dragonji i na okolní vršky s dalšími podobně posazenými vesnicemi. na hřbitově několik pěkných cypřišů.

  

Ve vsi několik památkově významných usedlostí (fara čp. 27 při kapli sv. Eliáše, čp. 16 na severním okraji jádra, jež tvořil opevnění vsi), pohledově však nijak nevynikajících nad ostatní zástavbu (spíše naopak). U údajně nejstarší usedlosti ve vsi - čp. 35 severně od kostela sv. Ondřeje – dnes zbývají již jen nevelké zříceniny.

Na autobusové zastávce plánek vsi s vyznačením nejvýznamnějších budov a stručnou historií.

Web:

http://www.geocities.com/kostabona/

http://www.koper.si/povezave/podezelje/smarje/kostabona/kostabona.htm

http://www.burger.si/Kostabona/Kostabona.html

Okolí:

Na východní straně spadá ostroh vsi do údolí potoka Supotu s vodopádem. Jižně od vsi údolí Dragonji (nedaleko poblíž soutoku s Rokavou další vodopády). Cca 3 km severovýchodně ves Šmarje – centrum této oblasti.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006