SEČA (Sezza)

k.ú. Seča (občina Piran)

Poloostrov v Terstském zálivu (Jaderské moře) a stejnojmenná ves v jeho jižní části.

Úzký poloostrov končí na západní straně strmým skalním srázem. Nad ním upravená vyhlídka (výhled na moře a na Portorož a Piran za Portorožským zálivem), na ní navazuje park Forma Viva s galerií kamenných plastik pod širým nebem, vzniklých během několika mezinárodních sochařských sympozií v 60. – 80. letech 20. století. Instalace plastik však nijak nápaditá – vesměs jsou bohužel pouze umístěné jedna vedle druhé bez jakéhokoli estetického využití krajiny či jejich vzájemných vztahů. Plastiky označeny tabulkami s názvy, jmény autorů a rokem vzniku. Několik zajímavých bizarních olivovníků. Přístup do parku od severovýchodu – od vstupu do kempu Lucija (ležícího v severní části poloostrova) – či po pěšině od severu z pobřeží podél plotu kempu. Vstup do parku volný a zjevně bez omezení, byť jsou v průvodcích i terénu uváděny návštěvní hodiny (areál nelze nijak uzavřít).

     

Pod útesem louka navazující na kamenité pobřeží – hojně, byť neoficiálně využíváno ke koupání. Jižní části poloostrova ohraničuje kanál sv. Jerneje, na němž kotví řada člunů a plachetnic. Často velmi dlouhá dřevěná mola či jejich soustavy zde vytváží zajímavou atmosféru. Kanál je součástí Krajinného parku Sečoveljske soline. Při ústí kanálu do moře příjemná výletní restaurace Ribič, v jejím sousedství kaktusové skleníky (zřejmě veřejnosti přístupné, byť jsem nezjišťoval, za jakých podmínek) a dílna, kde rekonstruují historické lodě.

 

Ve vsi Seča při silnici z Lucije k hraničnímu přechodu do Chorvatska stojí za pozornost kostel sv. Jerneje se dvěma štítovými zvoničkami v rozích. Pěkné vilky s palmami a cypřiši v parkově upravených zahradách. Jedno z východišť k návštěvě Sečoveljských salin.

  

Web:

http://www.s-sc.ce.edus.si/kamen/slo/slo/slo_povse.htm

http://www.slovenia.info/?_ctg_kraji=2657

http://www.portoroz.si/default.asp?id=338

http://cefta.literal.si/slo/informacije/dediscina_primorja/forma_viva.html-l2

Okolí:

V severním i jižním sousedství poloostrova bývaly solná pole. Zatímco jižní (Sečoveljske soline) dosud zachovány, severní (Lucija) zanikly – dnes zde přístav a komerční výstavba. Severně až severovýchodně od poloostrova za Portorožským zálivem letoviska Lucija, Portorož a historické město Piran.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006