UNŠKA KOLIŠEVKA (Unčská propast)

k.ú. Planina (občina Postojna)

Mohutná propast v krasové planině mezi Javorniki a  Hrušicou, asi 2 km jihovýchodně od Planiny – součást tzv. Notranjského krasu. Jedna z nejhlubších propastí ve Slovinsku (přes 100 metrů). Součást podzemního systému řeky Rak. Chráněné území (od roku 1984).

V okolí propasti rozsáhlé zbytky italské vojenské pevnosti – síť několika kilometrů úzkých podzemních chodeb částečně vybetonovaných, částečně tesaných do skály, s  menšími podzemními místnostmi a několika šachtami bývalých kulometných věží, zříceniny řady nadzemních objektů (některé maskovány kamennými zídkami), protitanková zeď při cestě východně od propasti. Minimálně dvě chodby ústí přímo ve stěně propasti („galerie“). Pevnost byla postavena v období mezi 1. a 2. sv. válkou, kdy toto území patřilo k Itálii, jako součást tzv. „Alpského valu“ (Vallo Alpino).

        

Volně přístupné, do podzemí několik vstupů (ve stěně propasti – přístupné po schůdkách od informačního panelu o propasti na její severní straně, v objektu na její horní hraně nedaleko tohoto panelu, při křižovatce lesních cest severozápadně od propasti, poblíž křižovatky lesních cest východně od propasti).

Web:

http://www.ilbis.com/spark/st14cl6.htm

http://www.homepagez.com/stembi/Unska_kolisevka.html

http://p201.ezboard.com/fljudskakolesarskatablafrm52.showMessage?topicID=9.topic

http://fortifikace.bloguje.cz/439105-alpsky-val-v-okoli-planiny-hrusica.php (česky)

Okolí:

Bezprostřední okolí propasti tvoří velice nepřehledná zalesněná krasová plošina plná propadlin a škrapů. Dle varovné informační tabule zde výskyt medvědů. Severně od propasti se rozkládá Planinsko polje (krajinski park), na jehož přilehlém okraji několik jeskyní (nejvýznamnější z nich Planinska jama) a dvě zříceniny (hrad Ravborjev stolp, zámek Hassberg). Západním směrem asi 3 km osada Mačkovec. Jihovýchodním směrem cca 4 km Rakov Škocjan. V širším okolí by se mělo nacházet několik dalších pevností Alpského valu (Rakov Škocjan, Postojnska vrata, hřeben Planinska gora – Gmrada nad Planinou).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006