EXPEDICE KRYM 2012

Vyprahlou krajinou

Autobusáci budí túrováním motoru už v půl páté. Zato když máme o tři hodiny později odjíždět, nestartuje to a nestartuje. Už to vypadalo na další den v horách, ale za necelou hodinku se jim povedlo problém vyřešit a může se jet.

Na chvíli zastavujeme hned pod Angarským průsmykem, ještě před Aluštou. Vlevo jsou tu vinice a za nimi jakési svahy slibující suchomilnou vegetaci, které z dálky vypadají jako sad, ve skutečnosti jsou však řídkým porostem dubů, jasanů, pistácií a trnovců. Suché jsou však až příliš - a také zjevně kyselé, vypadá to na nějaké břidlice. Takže tu toho není tolik, kolik jsme si slibovali. Ale pár zajímavých květin se i tady samozřejmě najde. Třeba drobná fialová kytička, určená po delším váhání jako suchokvět smrdutý, ještě drobnější žlutý len Linum corymbulosum, trsy jakési miniaturní tařice (dost možná vzhledem k extrémním podmínkám jenom zakrslé), na kraji vinice pak nádherný hadinec italský i s nájemníky – nějakými velikými kobylkami. A kolem poletují ohromní bělásci ovocní.

  

(len Linum corymbulosum, suchokvět smrdutý, bělásek ovocný)

Krajinou podobného charakteru pak projíždíme hodiny a hodiny dále k východu. Z vyprahlých prořídlých porostů na svazích se suťovisky poměrně hojně trčí cypřiše; prý tu ale nejsou původní. Zvláštní, krásná krajina.

Silnice se klikatí, hned jede po hřebeni, hned zas klesá. U Solnečnohorského sjíždíme k moři, projíždíme kolem pěkných, zde již volně přístupných a vesměs nezastavěných pláží. Míjíme zvláštní stavbu kostela – majáku. A zase další serpentiny nahoru a dolů. Slabší povahy začínají mít problém se žaludkem. Vpravo na útesu nad mořem míjíme okrouhlou kamennou baštu Čaban-Kule a jen hodně z dálky mohutnou pevnost u Sudaku. Za Sudakem krátký odpočinek u benzinové pumpy a další kilometry na první pohled obdobnou, avšak již sopečnou krajinou směr severovýchod.

 

Krátká „fotografická″ zastávka na odpočívadle s jedním obzvláště pěkným výhledem na zdejší pohoří, kde přímo u silnice kvete hojník Sideritis catillaris a zvláštní fialová mydlice Saponaria glutinosa, o něco dál bleskový výpad na plnou škarpu rudohlávků.

  

(mydlice Saponaria glutinosa, hojník Sideritis catillaris, rudohlávek jehlancovitý)

Ve Ščebetovce se zařazujeme za smuteční průvod, kráčející za rakví od kostela na hřbitov - a pak už konečně dojíždíme do cíle dnešní cesty, vsi Kurortné na hranicích Karadagského zapovědniku.

 

předchozí kapitola / následující kapitola / obsah deníku