KORÁB

k.ú. Kdyně, Úsilov (Švihovská vrchovina / Kdyňsko)

Zalesněná hora (773 m n. m.), uzavírající na severovýchodní straně kdyňskou kotlinu, je nejvyšším vrcholem Švihovské vrchoviny. Má tvar kupy protáhlé ve směru severozápad – jihovýchod. Ve vrcholových partiích místy sutě a menší skalky. Na vrcholu stojí turistická chata a rozhledna. Ze sedla mezi Korábem a Horou vede na vrchol asfaltovaná silnička.

Naučná stezka Za poznáním místních zajímavostí Kdyňska přechází severní část kopce, na vrchol vede odbočka.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image246.jpg

pohled na Koráb od západu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image204.jpg

vrchol hory s chatou a rozhlednou

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image242.jpg

studánka na západním úpatí hory

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image240.jpg

suťový les na severním úbočí vrcholu hory

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image228.jpg 

svatojakubský kámen z roku 2017 na vrcholu hory; pozoruhodné na tom je, že oficiální trasa Svatojakubské cesty nevede vůbec přes vrchol Korábu, ale spodem po modré turistické cestě přes Branišov

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image234.jpg

výhled na Kdyni a jihozápadní horizont (hraniční hory) od ohniště severozápadně od chaty

rozhledna č. p. 647

Současná ocelová věž je vysoká 50 m. Hlavní část tvoří plechem opláštěný tubus, v němž je umístěno točité schodiště. Prosklená trojúhelníková vyhlídková kabina, podepřená trubkovou příhradovou konstrukcí, je ve výši 29 m. Tubus pak dále pokračuje anténním nástavcem, neboť rozhledna slouží zároveň jako telekomunikační věž. Vstup zpoplatněn; vstupenky a klíč v chatě.

O výstavbě rozhledny na Korábu se uvažovalo od roku 1902, fakticky hned po založení kdyňského odboru Klubu českých turistů (1901). Z finančních důvodů však plány nabraly konkrétnější podobu až v polovině 30. let a k výstavbě došlo roku 1938. Šlo o trámovou konstrukci s  vyhlídkovým patrem ve výši 21 m, vyrůstající přímo ze střechy turistické chaty. Roku 1948 byla rozhledna zastřešena a opláštěna. V polovině 80. let (někdy uváděn rok 1983, jindy 1985) byla zbořena, v letech 1987-1992 v jižním sousedství chaty postavena věž současná. Projekt vypracoval Ústav uranového průmyslu pod vedením arch. Josefa Egerta.

Rozhledna teoreticky nabízí široký rozhled jak na okolí město Kdyně a Všerubský průsmyk, tak na okolní vrcholky Chudenické pahorkatiny, nejzápadnější část Šumavy (Můstek, Špičák, Jezerní hora, Velký Javor, Ostrý), Domažlicko či jihozápadní část Českého lesa od Čerchova přes Haltravu a Velký Zvon až po Přimdu. Na bavorské straně je vidět, krom již zmíněného Velkého Javoru, především hřeben Hoher Bogen s bývalým vojenským areálem a za dobré viditelnosti údajně i vrcholky Alpy (výhledové panorama ke stažení). V době naší návštěvy však byla větší část oken zašpiněna či orosena, čímž byl výhled poněkud omezen.

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image236.jpg

původní rozhledna, postavená dle projektu ing. Františka Kohla, před a po rozšíření chaty (fotohistorie.cz; infotabule NS)

 

rozhledna po opláštění a zastřešení (z knihy Rozhledny Čech, Moravy a Slezska; rozhledny.webzdarma.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image226.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image206.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image244.jpg

vyhlídková věž s vysílačem

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image214.jpg

schodiště na rozhlednu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image222.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image220.jpg

prosklená vyhlídková kapina

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image216.jpg

výhled jihozápadním směrem – vlevo v popředí zalesněný vrch Kněžské hory, uprostřed dvojvrchol Čepice - Bezný, za ním Všerubský průsmyk, vpravo v kotlině Kdyně, na obzoru vlevo bavorský hřeben Hoher Bogen, vpravo Český les s dominantním Čerchovem

 

výhled západním směrem – vlevo Kdyně, uprostřed zalesněný vrch Škarman (za nímž sotva vykukuje hrad Rýzmberk), vpravo zalesněný vrch Kravař; zhruba uprostřed snímku (vpravo od vrcholu Škarmanu) jsou patrné Domažlice, obzor uzavírá Český les

turistická chata č. p. 466

Horská chata stojí na vrcholové plošině hory v sousedství věže.

Původně zde stavba chaty plánována nebyla, uvažovalo se jen o rozhledně, ale nakonec byla v průběhu výstavby vyhlídkové věže postavena i malá chata. Otevřena byla současně s rozhlednou, tedy v roce 1938. Brzy kapacitně nestačila, a tak byla roku 1940 rozšířena o další sál a zvýšena o patro, sloužící k ubytování turistů. Následujícího roku byl nedaleko chaty postaven i lyžařský můstek, čímž se popularita ještě zvýšila. V letech 1982-87 sloužila jako rekreační zařízení Severočeských hnědouhelných dolů Sokolov. Po roce 1989 navrácena Klubu českých turistů, následně prodána městu Kdyně, které ji pronajímá.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image212.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image232.jpg

horská chata Koráb

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image224.jpg

vstup do chaty; oplechovaný nástavec v pravé části snímku je pozůstatkem původní rozhledny

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Chata stojí přímo na katastrální hranici, části na území Kdyně a částí na území Úsilova. Číslo popisné má sice kdyňské, ale hlavní vstup do budovy je na katastru Úsilova.

Literatura:

-     Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska (Liberec 1999)

-     Jiří Dvořák a kol.: Navštivte… Rozhledny a rozhledová místa (Praha 2001)

-     Vyhlídková věž na Korábu - Kdyňsko, ročník 9 (2013), číslo 5

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhledna_Koráb

-     oficiální stránky chaty na Korábu - https://horskachatakorab.estranky.cz

-     rozhledny - http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-korab-u-kdyne

-     rozhledny - http://rozhledny.webzdarma.cz/korab.htm

-     kudy z nudy - https://www.kudyznudy.cz/aktivity/rozhledna-korab-u-kdyne

-     hrady.cz - https://www.hrady.cz/rozhledna-korab-kdyne  

další místa v okolí (mapa) / Český les / rejstříky

září 2020