FRANCŮV MLÝN (Franzenmühle)

k.ú. Žebráky (Český les / Tachovsko)

Zaniklý vodní mlýn při soutoku Kateřinského a Žebrákovského potoka.

situace mlýna v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

  

Pár seskládaných kvádrů pod cestou – snad pozůstatek vodní pily. Vlastní mlýn měl stávat o něco výše - žádné jeho stopy nenalezeny, ale terén je zde (i díky působení bobrů) naprosto nepřehledný a neprůchodný, takže rozhodně nemohu tvrdit, že neexistují.

 

bobří hráz pod mlýnem

 

studánka při lesní cestě jihovýchodně od bývalého Francova mlýna

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=12895  

Okolí: Žebráky / Kolm

Český les / rejstříky

říjen 2010