ŽEBRÁKY (Pettlarn)

k.ú. Žebráky (Český les / Tachovsko)

Vesnice na pravidelném půdorysu velikého oválu, k západu (kde je rybník) otevřeného. Domy paprsčitě uspořádány. Kaple na návsi zbořena 1962. Ke vsi patřilo dříve řada samot, několik mlýnů a poměrně velká osada Žebrákovský Žďár – po 2. sv. válce vše zaniklo.

 

pravidelná zástavba návsi

půdorys vsi (www.mapy.cz)

na západní straně je rozlehlá náves uzavřena rybníkem – ani podle starých map na této straně zástavba nikdy nebyla

veliká budova (č.p. 98) v ploše návsi

 

studánka na návsi proti č.p. 98

vrba u studánky

 

drobná boží muka mezi dvěma jírovci na jihozápadní straně návsi

Žebrákovský smírčí kříž, u nějž údajně byly řešeny soudní pře tachovských Chodů, počátkem 20. stol. (www.tachov.cz) Dnes je umístěn v muzeu v Tachově.

okolí

 

mokřad jihozápadně od vsi při cestě k Francovu mlýnu

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Žebráky  

-     smírčí kříže - http://www.smircikrize.cz/krize/tachov.htm

Okolí: Pořejov / Francův mlýn

Český les / rejstříky

říjen 2010