KOLM

k.ú. Lesná u Tachova (Český les / Tachovsko)

Též Kulm. Zaniklý dvůr a hájovna v lesích při horním toku. Prvně osada připomínána roku 1593. Ve 2. polovině 16. stol. zde pracovala sklárna. Zanikla pravděpodobně v pol. 17. stol., na jejím místě vznikl dvůr. V 18. století přibyla ještě hájovna. Dvůr i severněji stojící hájovna byly opuštěny po roce 1945, dnes z nich zbývají pouze dobře patrné ruiny, stejně jako z pohodnice, nacházející se pod soustavou rybníků.

 

zříceniny kolmského dvora na jižní straně cesty

 

z části dvora severně od cesty zbylo výrazně méně...

původní podoba hájovna (z infotabule NS)

Kolmské rybníky

Soustava několika drobných rybníčků na Lesním potoce a jeho přítocích v těsném jižním sousedství zaniklého Kolmského dvora. Byly založené majiteli panství Lesná (Schönwald) ve 20. letech 20. stol. pro produkci pstruhové násady. Čtyři z nich mají svá vlastní jména - Anenský, Mulcerův, Honzův a Tetřeví (jediný staršího data, na mapách malovaný již v 1. pol. 19. stol.), dalších několik drobných je bezejmenných. Dnes hospodářsky nevyužívány, „obsazeny″ bobří rodinkou, jejichž činnost je zde nepřehlédnutelná.

 

mokřiny pod kolmským dvorem

   

Mulcerův rybník

Honzův rybník (bobr si prý sám podle potřeby reguluje jeho hladinu)

vypuštěné sádky pod cestou

bobří hráz (v linii za potopenými stromy, kde ostře končí hladina)

Naučná stezka Vodní svět

Vybudována v roce 2010 Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s Lesy České republiky a Správou CHKO. Stezka je okružní (dlouhá necelé dva kilometry), lze ji však pojmout i jako alternativní trasu k naučné stezce Lesná, se kterou se (ta méně zajímavá) část okruhu překrývá. Na stezce je několik informačních panelů, věnovaných životu bobra i dalším vodním živočichům, bobří pozorovatelna a molo.

plánek stezka (v případě, že je využita jako alternativní trasa Naučné stezky Lesná, vynecháte č. 5)

altánek na začátku stezky...

...ukrývá neobvyklý stůl

stopa bobra

bobří bludiště

jedna z informačních tabulí

 

molo na pozorování vodních živočichů

tudy prosím nechoďte, ať mají bobři také někde kousek klidného místa

 

bobří pozorovatelna u Mulcerova rybníku (nejlepší prý přijít před soumrakem)

 

pro děti aneb pokud jste bobra neviděli, můžete si ho alespoň složit

lavička na břehu Honzova rybníku alias „ptačí pozorovatelna″

značení naučné stezky (stejné má i NS Lesná)

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2835 

Okolí: Pořejov / Francův mlýn / Podkovák

Český les / rejstříky

říjen 2010