PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Rytířova Lhota, Libošovice, Podkost (Jičínská pahorkatina / Sobotecko)

Údolí Klenice mezi Libošovicemi a Kostí. Lučinaté dno, zalesněné skalnaté svahy. Jméno snad podle sochy sv. Prokopa, nalézající se údajně v údolí (nenalezena). V pravostranné boční rokli naproti samotě Křečkov pěkný, avšak nepříliš vydatný vodopád. Na hraně údolí nad stykem s boční roklí jižně od Křečkova ruiny hospodářských objektů (zřícenina chléva - na portále dat. 1821, sklep) - velice malebné místo. Na konci údolí Bílý rybník.

Součást CHKO Český ráj.

image172 image168 image174 image170

Literatura:

-    kol.: Český ráj a Podkrkonoší - Turistický průvodce ČSSR 12 (Praha 1982)

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokopské_údolé_(Český_ráj)

-      Interregion Jičín - http://www.interregion.cz/turistika/priroda/udoli/prokopske_udoli/prokopske_udoli.htm  

další místa v okolí (mapa) / Český ráj / rejstříky

 květen 2007