LIBOŠOVICE

k.ú. Libošovice (Jičínská pahorkatina / Sobotecko)

Ves na Klenici (295 m.n.m.), při začátku Prokopského údolí. Připomínána od 2. pol. 14. stol. Centrem kostel sv. Prokopa, opodál škola, před ní památník Jana Husa od J. Bílka z roku 1928. Na západním okraji vsi torzo křížku na kamenném soklu z roku 1836 ve skupině lip. Zástavba vsi nevýrazná (jediná roubenka zaregistrována u kostela). Za domem čp. 55 údajně stávala tvrz (místo zvané Na hrádku).

   

kostel sv. Prokopa (nemovitá kulturní památka)

Na místě, kde stál kostel již ve 14. stol., byl znovu postaven pozdně goticky roku 1610. Dnešní podoba pochází z roku 1874 (přístavba věže, prodloužení lodi). Kolem bývalý hřbitov (dochováno několik zajímavých, ale vesměs neudržovaných náhrobků).

   

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

Web:

-     Mikroregion Český ráj

-     Wikipedia

Okolí: Podsemín / Nebákov / Humprecht / Vesec / Semtiny / Prokopské údolí

 Český ráj / rejstříky

květen 2007