KLOKOČÍ

k.ú. Klokočí u Turnova (Jičínská pahorkatina / Turnovsko)

Ves (376 m.n.m.) na úpatí Klokočských skal, prvně připomínaná roku 1318. Několik ukázek roubené vesnické architektury. V centru vsi bývalá škola. V okolí ovocné sady.

 

Literatura:

-     kol.: Český ráj a Podkrkonoší - Turistický průvodce ČSSR 12 (Praha 1982)

Web:

-     Český ráj.cz

-     Wikipedia

Okolí: Fialník / Rotštejn / Klokočské skály

 Český ráj / rejstříky

květen 2007