TATOBITY

k.ú. Tatobity (Ještědsko-kozákovský hřbet / Turnovsko)

Rozlehlá ves na úpatí Kozákova (398 m.n.m.), prvně zmiňovaná roku 1514 jako součást panství (hrubo)skalského. Důležité budovy (škola, radnice, pošta) soustředěny v západní části při silnici do Turnova. V areálu Masarykovy školy (z roku 1935) pomníky padlým v 1. a 2. sv. válce a Lípa svobody, vysazená r. 1918. Na křižovatce silnic do Rovenska a Lomnice bohatě zdobený pískovcový „Nerudův” kříž z roku 1776 (nemovitá kulturní památka), dílo Jana Zemana, unikátní tím, že Kristus na něm nekrvácí - inspiroval prý Jana Nerudu k napsání Balady horské. Při něm údajně Lípa republiky, vysazená roku 1968.

Na západním okraji kostel sv. Vavřice s farou. V této části stávala též vila malíře Jana Dědiny s ateliérem (zbořena 2002, o Malířovu zahradu dnes pečuje občanské sdružení Dědina upravena, v místě vily byl osazen obelisk s pamětní deskou, na konec roku se připravuje vybudování geoparku…) a  rodný dům nejslavnějšího tatobitského rodáka, houslaře F. X. Drozena.

V jižní části při potoce Tisovce „Tisícitelá lípa” (též Tatobitská či Americká lípa – její věk odhadován na 700 let – památný strom), v nejjižnější části Mařenčina studánka s odpočívadlem, v zástavbě na západní straně údolí výklenková kaplička sv. Václava (toho času bez sochy). Pěkný drobný křížek na zdobeném kamenném soklu na křižovatce jižně od vsi (již k.ú. Žernov), postavený zde v 18. stol. sedmi obětem tragédie ve vápenném dolu. Zejména v jižní části vsi též řada dochovaných roubených stavení.

           

Kostel sv. Vavřince

Stojí na hřbitově na západním okraji obce. Byl postaven v letech 1714 – 1753 na místě staršího dřevěného založeného roku 1602. V jeho sousedství fara z roku 1884 s pamětní deskou. Na počátku 19. století zde působil národní buditel a spisovatel Antonín Marek.

  

Imacullata (nemovitá kulturní památka)

Socha Panny Marie na bohatě reliéfy zdobeném soklu při silnici do Kozákova severně od vsi. Pochází z roku 1867 (dle jiných pramenů 1820) a je dílem kameníka Josefa Zemana z Tatobit. Roku 1995 byla restaurována akademickou sochařkou Marií Učíkovou. Od sochy pěkný výhled na obec i na Trosky v pozadí.

    

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4. - T/Ž (Praha 1982)

-     Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 2 - Český ráj - Turnovsko (Praha 1993)

-     Peter Mackovčin, Miroslav Sedláček, Jaromíra Kuncová a kol.: Liberecko – Chráněná území ČR III (Brno, Praha 2002)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     Turistika.cz

-     Wikipedia

-     Občanské sdružení Dědina

-     regionální zpravodajský server

Okolí: Kozákov / Rovensko pod Troskami / Trosky / Rotštejn

 Český ráj / rejstříky

květen 2007