DRAHANSKÁ VRCHOVINA

Podotýkám předem pro všechny puntičkáře, že jsem si vědom, že v téhle kapitole jsou i místa, která nemají s Drahanskou vrchovinou v horopisném slova smyslu nic společného – tedy jižní část Zábřežské vrchoviny a tzv. Malou Hanou; já je však vnímám jako jednu oblast a přijde mi logické je k Drahanské vrchovině připojit. Jinak ta skutečná Drahanská vrchovina, to jsou samozřejmě především kopce severovýchodně od Brna (z větší části na území vojenského újezdu Dědice) a známý Moravský kras.

Na jihu sousedí oblast s Brnem, na jihovýchodě se Středomoravskými Karpaty, na severovýchodě s Hanou, na severozápadě s Českomoravským mezihořím a na jihozápadě s Podhoráckem.

NECTAVSKÉ ÚDOLÍ

 

přehled regionálních a věcných rejstříků