HANÁ

Nížina na střední Moravě, ze všech stran obklopená kopci – na severovýchodě Jeseníky, na západě Zábřežskou a Drahanskou vrchovinou, na jihu Chřiby a na jihovýchodě Hostýnskými vrchy; jen na východě přechází v Moravskou bránu, spojující jí s Poodřím, na jihozápadě ve Vyškovskou bránu, směřující na Brněnsko a na jihu je spojena úzkým údolím Moravy u Otrokovic s jihomoravským Slováckem.

Úrodný kraj se specifickou lidovou kulturou. „Pole a zase pole, mezi kterými se tu a tam občas zachoval kousek přírody″, jak říká jedna kamarádka. Ale třeba podél Moravy je té přírody místy ještě velmi mnoho - rybníky, lužní lesy... A zejména všude spousty zajímavých památek – však není náhodou, že na Hané jsou hned dvě z našich položek na seznamu světového dědictví UNESCO.

PROSTĚJOVSKO

 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků