BIOKORIDOR HLOUČELA

k.ú. Mostkovice, Domaslavice, Čechovice u Prostějova, Prostějov (Hornomoravský úval / Prostějovsko)

Též Lesopark Hloučela, jako významný krajinný prvek evidován pod jménem Niva Hloučely. 7 km dlouhý pás parkových, lesoparkových i přírodních porostů podél dolního toku Hloučely na severním okraji Prostějova, mezi silnicí č. 150 z Prostějova do Protivanova a Vrahovickou ulici (oficiálně pokračuje biokoridor až k soutoku Hloučely s Romží, ale tomto úseku ho tvoří více méně pouze břehový porost). Nejhodnotnější přírodní celek na území Prostějova - některé partie mají druhovou skladbou velmi blízko přirozeným lužním lesům (zejména tvrdému luhu), částečně zachovány neregulované říční meandry. Ve střední části (kde dříve rumisko, kam se vyvážely odpady z celého města)  mezi hranicí prostějovského katastru a Olomouckou ulicí zřízen roku 1914 zásluhou prof. Rudolfa Wolfa park, od roku 1939 nazýván Wolfovy sady. Sady těžce poškozeny na konci 2. sv. války, kdy z velké části vykáceny a rozryty zákopy. Poté obnoveny. Horní část biokoridoru více méně přírodního charakteru.

plánek biokoridoru

 

Hloučela

 

parkově upravená část biokoridoru mezi ulicí Kosteleckou a Olomouckou

u ulice Olomoucká navazuje na biokoridor přímo sídliště

naučná stezka

Ve střední části biokoridoru byla v roce 2007 vybudována Českým svazem ochránců přírody naučná stezka ve spolupráci se studenty prostějovského Cyrilometodějského gymnázia. Stezka má 11 zastavení, začíná u Olomoucké ulice a vede po pravém břehu Hloučely 4 km proti jejímu proudu.

plán naučné stezky (1 - ohlédnutí za minulostí; 2 - o říčce Hloučele; 3 - co řeka skrývá aneb bohatství života; 4 - co Hloučelu Trápí?; 5 - strom v krajině; 6 - dřeviny, plíce biokoridoru; 7 - hodina zpěvu; 8 - ve vodě jako doma; 9 - rozkvetlá krása; 10 - nezvaní vetřelci; 11 - proč tu znějí motorové pily)

jedno ze zastavení naučné stezky

Zajímavosti:

Ø        V Biokoridoru Hloučela se vyskytuje vzácná orchidej kruštík polabský.

Literatura:

-          Anna Švécarová: Parky a dřeviny Prostějova (Prostějov 2007)

-          Jana Daňková, Eva Zatloukalová, Anna Švécarová, Ladislav Klabník: Průvodce neučnou stezkou biokoridorem Hloučela (Prostějov 2008)

-          Jan Moravec: Naučná stezka biokoridorem Hloučela – Krása našeho domova 1/ 2008 (Praha 2008)

Web:

-           prostějovské parky - http://www.strom.habro.cz/parky.html

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=6178  

Okolí: Prostějov

Haná / rejstříky

březen  2008