KOPANINY

k.ú. Hodonice u Bechyně (Táborská pahorkatina / Bechyňsko)

Samota nad levým břehem Lužnice jižně od Bechyně, též zvaná Pohodnice. Leží na okraji náhorní plošiny téměř 50 metrů nad řekou, pod usedlostí vysoké skály (tzv. bechyňská ortorula). V nich, cca 200 m severně od usedlosti, tzv. Bechyňská ferrata.

usedlost od severu

 

křížek na rozcestí východně od usedlosti

rokle jižně pod usedlostí

údolí Lužnice severně od usedlosti

Bechyňská ferrata

Velmi těžká cvičná ferrata ve skalách nad levým břehem Lužnice. Začíná z počátku poměrně jednoduchým sestupem z horní hrany skal téměř až k hladině řeky a následně traverzuje těsně nad hladinou řeky. Skály jsou místy převislé, na trase je jeden lanový mostek a řada umělých stupů. Trasa je slepá, po jejím absolvování je nutné se stejnou cestou vrátit.

Ferrata byla vybudována na jaře 2014.

nákres průběhu ferraty

  

skalní věž na počátku ferraty

výhled z nástupového místa ferraty na Bechyň – vlevo zámek, vpravo františkánský klášter

krátký žebřík na počátku sestupu

střední část sestupového úseku

 

spodní část sestupu

trasa ferraty z protějšího břehu řeky

 

lanová lávka

Web:

-      otevření ferraty - http://www.stochejle.cz/2408-bechynska-via-ferrata-otevreni

-      ferraty v ČR a okolí - http://www.ferraty.unas.cz/bechyne.htm

-      kopce.eu - http://kopce.eu/obsah/zobrazit/3106-ferraty-v-cechach-bechyne     

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014