JIŽNÍ ČECHY

Pod „jižními Čechami″ nemám na mysli doslova Jihočeský kraj, ani v současném, ani v žádném dřívějším vymezení. Mám na mysli prostě jih Čech. Území, které na severu sahá kousek nad Tábor (kde se potkává s Podblanickem a Středním Povltavím), západně od Vltavy zasahuje jen trochu na Českobudějovicku (neb tam je jinak Prácheňsko a Šumava) a na východě je ohraničeno pomalu se zdvíhající Vysočinou. Krajinu, jejíž osu více méně tvoří Lužnice, která je proslulá několika rybničními oblastmi a kde jediné větší hory jsou ty Novohradské při hranicích s Rakouskem, což ovšem v žádném případě neznamená, že by šlo o krajinu placatou (i když na Třeboňsku ano, to nelze popírat).

POVLTAVÍ

  

DOLNÍ LUŽNICE

           

                                                                                                                                                                                                                       

webové stránky:

duchovní toulky Táborskem - http://kaple.husitskemuzeum.cz 

chráněná území Táborska - http://www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/Taborsko/index.htm

Stezka na Onen Svět - http://www.stezkanaonensvet.cz 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků