ROSÍN

k.ú. Hvožďany u Bechyně (Táborská pahorkatina / Bechyňsko)

Hájovna na samotě na pravém břehu Lužnice při jejím soutoku s Bílinským potokem. Kdy vznikla není známo, prokazatelně existovala v 1. pol. 19. stol.

Zastavení Stezky na Onen Svět.

 

hájovna č.p. 55

železobetonový mostek přes Bílinský potok, vybudovaný v letech 1935-1937 jako součást tzv. Franzlovy stezky, vybudované bechyňským odborem Klubu československých turistů

  

skály a suťové porosty při pravém břehu Lužnice nad Rosínem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle pověsti se někde v těchto místech (na cestě podél Lužnice mezi Vescem a Červeným mlýnem) zjevil kdysi jednomu vltavotýnskému chasníkovi, který se zdržel a kráčel tudy za soumraku, valící se hořící sud, z nějž posléze vyskočila bílá kobyla. Tuto příhodu zde prý později připomínal dnes již zaniklý dřevěný kříž.

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014