OBŮRKA

k.ú. Bechyně, Hvožďany u Bechyně (Táborská pahorkatina / Bechyňsko)

Obora na ostrohu nad soutokem Smutné a Lužnice, naproti Bechyni (140 ha). V severozápadním rohu dosahuje nadmořské výšky 420 m, k východu a zejména k jihu klesá. Oboru tvoří převážně les, včetně starých porostů borovic a dubů, nepatrnou plochu (cca 2 ha) zabírají louky a několik drobných vodních ploch. V severovýchodní části stojí myslivna. Úzkým koridorem mezi jižním, respektive jihovýchodním oplocením obory a pravým břehem Lužnice prochází Franzlova stezka.

Předchůdcem dnešní obory byla bažantnice, založená již začátkem 70. let 16. stol. Petrem Vokem z Rožmberka. Založení vlastní obory se datuje do roku 1769. Tehdy byla však menší, rozšiřovala se v roce 1856 a znovu v roce 1968. K čemu sloužila ve svých počátcích není známo, roku 1817 do ní byli vysazeni daňci. Roku 1957 přibyli k daňčí zvěři i mufloni a tento stav trvá do současnosti. Obora je soukromým majetkem, slouží lovu trofejní zvěře a není přístupná veřejnosti.

skalnatý ostroh Obůrky z protějšího břehu Lužnice, od ústí Židovy strouhy

Franzlova stezka

Turistická stezka podél pravého břehu Lužnice mezi Bechyní (Dobronicemi?) a Koloději. Byla vybudována bechyňským odborem Klubu československých turistů. Slavnostně otevřena byla v roce 1933 a pojmenována na počest ing. Rudolfa Franzla (1863-1933), vedoucího lesního hospodářství bechyňského velkostatku, velkého propagátora turistiky a zakládajícího člena bechyňského KČsT. Nejkrásnější a též nejnáročnější partie této stezky jsou právě zde, pod Obůrkou. Dnes je součástí Stezky podél Lužnice, vedoucí v délce 230 km od pramenů řeky v Rakousku až k jejímu soutoku s Vltavou, vede po ní též nauční Stezka na Onen Svět.

zastavení Stezky na Onen Svět s herním prvkem na začátku Franzlovy stezky u Bechyně

na břehu Lužnice

  

stezka vedoucí skalami podél Lužnice

skalní útvary podél stezky

   

visutá lávka proti ústí Židovy strouhy do Lužnice

i za visutou lávkou jsou ještě tu a tam skály, ale trasa již není zdaleka tak exponovaná

Web:

-      Panství Bechyně - http://www.panstvi-bechyne.cz/panstvi/oburka/    

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014