ČERVENÝ MLÝN

k.ú. Nuzice (Táborská pahorkatina / Vltavotýnsko)

Mlýn č.p. 35 při jezu na levém břehu Lužnice. Zmiňován od pol. 17. stol., měl dvě složení, byla při něm pila a chalupa rybáře. Dnes slouží jako rekreační středisko, mlýnské technologie se nezachovaly. Roku 2011 zde instalována malá vodní elektrárna

  

celkový pohled na mlýn

obytná budova mlýna

mlýnice

  

mlýn na katastrální mapě z roku 1828 (archivnimapy.cuzk.cz) a na leteckém snímku z roku 2006 (www.mapy.cz)

pohled na mlýn přes řeku; označení chráněného území se vztahuje k přírodní památce Lužnice, součásti evropsky významné lokality Lužnice a Nežárka, chráněné zejména kvůli výskytu velevruba tupého, piskoře pruhovaného a vydry říční

 

Lužnice pod mlýnem

kaple sv. Vojtěcha

Barokní kaplička stojí na pravém břehu řeky proti mlýnu (již k.ú. Hvožďany u Bechyně). V letech 2011-2012 byla renovována a opatřena novou keramickou sochou sv. Vojtěcha. U kaple zastávka Stezky na Onen Svět.

 

kaplička sv. Vojtěcha

socha sv. Vojtěcha od akademického sochaře Miroslava Olivy z bechyňské Střední uměleckoprůmyslové školy s berlou od uměleckého kováře Romana Šimona

xylofon u zastavení Stezky na Onen Svět

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle místní pověsti se u kaple zjevoval velký černý pes s ohnivýma očima. Zjevovat se přestal poté, co mu odvážná dívka dala sežrat svěcený bochánek.

Web:

-      vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/197-cerveny-mlyn

-      Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně; vysvěcení kaple - http://www.supsbechyne.cz/aktuality/akce-ve-skolnim-roce-2012-2013/vysveceni-kaplicky-sv-vojtecha-u-cerveneho-mlyna.html    

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014