HOMOLOV

k.ú. Koloděje nad Lužnicí (Táborská pahorkatina / Vltavotýnsko)

Pravidelně řešený klasicistní dvůr (č.p. 12) na návrší západně nad Kolodějemi. Jedna ze dvou symetricky umístěných bran dnes stržena

Původně Homole. Dvorec vznikl snad již ve 13. stol., až do poloviny 16. stol. měl svobodnický charakter. Po roce 1734, kdy byl připojen k panství Koloděje, byl dvůr zván Neuhof (Nový dvůr). Dnešní stavbu nechal na místě původního dvora, již zchátralého a do základů strženého, postavit v letech 1836-38 majitel kolodějského panství Karel Vratislav z Mitrovic (na branách byly nápisy z chronogramem postavení dvora, dnes již zaniklé); snad při té příležitosti přejmenován na Homolov.

pohled na dvůr od východu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někdy je do míst dvora lokalizována zaniklá ves Tukleky (Tuklesy), zmiňovaná roku 1268, kdy získal její část Přemysl Otakar II. Existovala ještě v 15. stol., kdy byla součástí panství Březnice (u Bechyně).

Ø        V polovině 20. stol. byl při stavbě silnice ve stráni pod statkem nalezen velký poklad pražských grošů z doby vlády Vladislava II. a Ferdinanda I.

Web:

-      stránky Týna nad Vltavou - http://www.tnv.cz/kolodeje-nad-luznici/ds-1143    

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014