VESCE

k.ú. Koloděje nad Lužnicí (Táborská pahorkatina / Vltavotýnsko)

Ves na pravém břehu Lužnice, při cestě klesající k řece (370 m n. m.). V centru vsi kaple sv. Vojtěcha.

Ves poprvé připomínána roku 1268 jako součást majetku patřícího k Bechyni. Roku 1475 se prvně objevuje i druhé jméno – Čabrov (později Cabrov, Zabrov) – dodnes údajně mezi místními lidmi používané. V 1. pol. 16. stol. patřila k panství Březnice (u Bechyně) a roku 1608 připojena k panství kolodějskému.

křížek z roku 1894 na rozcestí ve vsi, u č.p. 5

křížek na dolním konci vsi, u č.p. 3

Web:

-      stránky Týnu nad Vltavou - http://www.tnv.cz/vesce/ds-1146

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesce_(Týn_nad_Vltavou)   

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014