GABRIELINA HUŤ (Gabrielahütten)

k.ú. Gabrielina Huť (Krušné hory / Chomutovsko)

Též Gabrielka. Kdysi průmyslové osada v dolní části Telčského údolí, zasahující menší částí i do Načetínského údolí, dnes jen několik zarostlých zřícenin, stopy vodních náhonů a jeden obnovený rybník (590 m n. m.).

První železárna byla v údolí Telčského (Rudoltického) potoka založena Jindřichem Rottenhanem, majitelem červenohrádeckého pasntví, v letech 1778-80 jako pobočka železáren v Kalku. Huť pojmenoval na počest své dcery Gabriely; jméno se posléze přeneslo i na vesnici, která při huti vznikla (od počátku v německé i české verzi; v české často jako Gabrielčina Huť). Původní jeden hamr se posléze rozrostl na areál čítající vysokou pec, drtírnu rudy, tři tyčové hamry, plechařský hamr a cínovnu. Počátkem 19. stol. přeměněny všechny hamry na plechařské, 1835 zřízena i válcovna plechů. Roku 1838 zde zřízena jednotřídní škola. 1858 zde instalován stroj na výrobu šindelů, poháněný vodním kolem. Po polovině 19. stol. nastal úpadek železářské výroby, definitivně byla ukončena roku 1882. Nahradila ji továrna na výrobu dřevité lepenky a výrobna dřevěných pažeb k dětským puškám. Již v té době nastal odchod lidí, jejichž životy byly závislé na zdejším průmyslu. Po odsunu Němců po 2. světové válce nebyla ves dosídlena, roku 1955 byla úředně zrušena a v následujících letech zbořena (někdy je v této souvislosti uváděn rok 1959, jindy až přelom 60. a 70.let).

   

zříceniny domu ve střední části osady, stavěného částečně z tvárnic ze železářské strusky

plánek tohoto domu (uprostřed)  z roku 1842, na němž je dobře vidět složitost vodní soustavy; kanál vlevo nahoře přivádí vodu z Načetínského potoka do rybníka, který leží na náhonu Telčského potoka, vedoucího od předchozí huti (archivnimapy.cuzk.cz)

kanál Kunstgraben, kterým byl rybník nad tímto domem (hutí?) posilován vodou z Načetínského potoka

  

několik pohledů na zaniklou osadu (www.komotau.de)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ještě před vznikem huti zde snad žili uhlíři a lesních dělníci; někdy bývá tato osada označována jako Telč, od čehož snad bylo odvozeno jméno telčského potoka, potažmo Telčského údolí. Někdy je jako založení této osady uváděn rok 1632.

Ø        V Gabrielině Huti se narodili bratři Friedrich Balling (1803) a Karel Joseph Napoleon Balling (1805), oba významní chemici.

Ø        Podle Gabrieliny Huti nazvána naučná stezka Gabrielka, která vede z Brandova Načetínským a Telčským údolím do Hory Svaté Kateřiny.

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Gabrielina_Huť

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=19

-     Krušné hory na Mostecku - http://rangiroa.sweb.cz/brandov/gabrielka.html

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/gabhuet.htm    

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013