NAČETÍNSKÉ ÚDOLÍ (Natzschungtal)

k.ú. Kalek, Gabrielina Huť, Brandov (Krušné hory / Chomutovsko, Litvínovsko) + Sasko - Landkreis Erzgebirgskreis, obec Olbernhau

Údolí na středním toku Načetínského potoka mezi Kalkem a Rothenthalem. 9 km dlouhé skalnaté zalesněné údolí tvoří státní hranici Čech a Saska. Po saské straně vede silnice, po české pohodlná lesní cesta. V údolí bývalo řada mlýnů, pil a hamrů, z nichž některé se posléze přeměnily na průmyslové provozy; zatímco na německé straně dosud stojí a vesměs fungují, na české straně jsou veškeré objekty včetně osady Gabrielina Huť zaniklé. Na saské straně několik vyhlídkových skal (Sophienstein a Stösserfelsen), přístupných však nikoli z údolí, ale „odshora″. Saská strana údolí (a to již od Načetína) včetně přilehlých svahů chráněna jako evropsky významná lokalita Natzschungtal a z větší části i součást ptačí oblasti Wälder bei Olbernhau (Obernhauské lesy).

Dolní částí údolí prochází po české straně naučná stezka Gabrielka.

 

první mlýn v údolí (samozřejmě na Saské straně) - Hammermühle

dosud funkční pila

 

další pila; možná k předešlé, ale spíš k této budově se vztahuje historické označení Sensenhammer (kosárna) – povolení k výstavbě kosárny obdrželi dva občané z Freibergu roku 1556, později jméno hamru převzaly i okolní rozptýlené stavení, které byly (a dodnes často jsou) označovány jako osada Einsiedel-Sensenhammer

  

objekt, který je na starších mapách označován jako Krehers Brettmühle (Kreherova pila), dnes Erzgebirgische Nagelfabrik, spolu s dosud funkčním náhonem na něj

osamělá skála na levém břehu říčky, při jejím soutoku s Rübenauer Bach; na skálu vede několik horolezeckých cest, minimálně jedna je při troše opatrnosti zvládnutelná i bez lana

Neuemühle pod Rübenau

 

jez před Lochmühle

 

továrna v osadě Lochmühle, čítající čtyři budovy; dnešní továrna je na starých mapách označovaná jako pila, vlastní mlýn leží výše a nemám ho vyfotografovaný

  

Načetínský potok

   

rulové skály při pravém břehu Načetínského potoka

 

krátká štola (cca 3 m) ve skále na pravém břehu říčky, pravděpodobně po těžbě železné rudy

lávka před Žlutou pilou, přes kterou však nejde přecházet

studánka při cestě

jeden z pravostranných přítoků Načetínského potoka

jez náhonu na malou vodní elektrárnu

 

první továrna na začátku Rothenthalu

 

druhá továrna na začátku Rothenthalu

Žlutá pila (Gelbe Brettmühle)

Pozůstatky vodní pily na pravém břehu potoka pod Gabrielinou Hutí. Místo vlastní pily dnes zplanýrováno, bez viditelných stop, zachován však velmi zajímavý náhon se dvěma podzemními úseky (štola ve skále + zakrytý průtok pod bývalým areálem pily) a dvěma 3-5 m vysokými kamennými opěrnými zdmi.

Objekt, patřící katastrálně k nedaleké Gabrielině Huti, vznikl zřejmě někdy počátkem 19. stol. V té době je nazýván Steindlmühle či Steins Brettmühle. Pila byla opuštěna po druhé světové válce, dlouho zde však ještě stály její zříceniny.

    

úsek náhonu vedený štolou ve skalním ostrohu

 

opěrná zeď na pravé straně náhonu za štolou

  

dobře patrný průběh náhonu před pilou

 

nádržka těsně před bývalou pilou, odtud odbočoval jalový přepad zpět do říčky

bývalá pila (www.komotau.de)

Zajímavosti, poznámky:

Ø          Skalnaté údolí bylo v minulosti oblíbeným výletním místem, bývaly nazývány Českým či Krušnohorským Švýcarskem (Böhmische, příp. Erzgebirgische Schweiz).

Web:

-     Krušné hory na Mostecku - http://rangiroa.sweb.cz/brandov/nacetinske.html

-     Rübenau (německy) - http://www.ruebenau.de/natzschungtal.html

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1A7BR

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=12999

-     registr pramenů a studánek - http://www.estudanky.eu/408-pramen-v-nacetinskem-udoli

-     Natura 2000, Wälder bei Olbernhau - http://n2k.xima-web.de/3180.aspx

-     Natura 2000, Natzschungtal - http://n2k.xima-web.de/2004.aspx      

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013