JENIŠOV

k.ú. Osečná (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Osada, zvaná též Jenišovský Mlýn (čítající fakticky jedinou budovu – onen mlýn) při Ploučnici mezi Janovým Dolem a Osečnou. Nad osadou na Ploučnici Jenišovský rybník.

Na návrší nad Jenišovským rybníkem plánována stavba rozhledny.

Jenišovský mlýn (Osečná čp. 5):

První vodní mlýn na Ploučnice, zvaný též Jenčovský či Jinšovský 

Dvě na sebe kolmé budovy asi 200 m pod hrází Jenišovského rybníka. Budova souběžná s potokem bývalá mlýnice. Obytná část patrová, patro roubené. Náhon byl vede přímo od pramenů Ploučnice, Jenišovský rybník slouží zřejmě pouze jako jeho posila.

První záznam o mlýnu je ze 16. srpna 1590, kdy majitelé dubského panství Bedřich a Jiří z Oppersdorfu přenechali Jenčovský mlýn s jedním složením do dědičného pachtu za roční nájem 26 kop míšeňských (není však uvedeno komu). 1631 uváděn jako mlynář Kryštof Thum, v jeho rodu byl mlýn ještě v roce 1717. V 19. stol. byl mlýn v držení rodu Reischelů. Koupi mlýna Michaelem a Marií Reischelovými v roce 1843 připomíná kříž před mlýnem. Nedlouho poté byl však mlýn přepaden lupiči a oba manželé byli zavražděni. Ještě počátkem 20. stol. byl mlýn dřevěný, krytý došky a pohánělo ho 7 m vysoké vodní kolo. Přestavěn byl roku 1928 (podezdění obytné části), roku 1941 bylo vodní kolo (jemuž praskla hřídel) nahrazeno turbínou o síle 12 HP. Roku 1931 koupil mlýn od Reischelů František Jiránek (manžel Marie Reischelové), na mlýně hospodařil jejich syn Miloslav. Ten byl posledním mlynářem. Za 2. sv. války byla činnost mlýna pro českou příslušnost mlynáře říšskými úřady zastavena (byl na území Sudet), po roce 1945 začal opět pracovat, ale již roku 1951 byl opět zastaven. Turbína mohla být využívána pouze pro výrobu elektřiny pro domácnost mlynáře, avšak pouze do roku 1960 (dle jiných materiálů 1962), kdy byl kvůli chovu kaprů v Jenišovském rybníce přívod vody náhonem ke mlýnu zastaven. Do roku 1972 pracovala ve mlýně šrotovna státního statku, od té doby využíván k rekreačním účelům.

O mlýnu se zmiňuje i Karolína Světlá v románu Frantina (jeho titulní hrdina chodil kolem mlýnu na jarmark do Osečné). 

Před mlýnem kříž s letopočtem MDCCCXLIII (1843) a nápis “...errichtet von Michael a Helena Reischel”.

Kolem mlýna (a bezprostředně kolem kříže) prochází červená turistická značka z Ještědu do Osečné.

Pramen Ploučnice:

Hluboká tůň (390 m.n.m. – též na k.ú. Janův Důl), v níž vyvěrá velmi vydatný pramen v podobě řady drobných pramínků, vytvářejících ze dna za doprovodu bublání a víření drobného písku (alespoň se tvrdí - nemohu potvrdit, neb v době mé návštěvy lilo jak z konve). Tůň lemovaná olšemi navazuje bezprostředně na Jenišovský rybník. Přímo z pramene vede náhon na Jenišovský mlýn.

Prameniště bylo v literatuře označováno za jedno z nejvydatnějších ve střední Evropě (jeho vydatnost neklesala ani v době největšího sucha). Dnes však výrazně snížena (až o 20 %) v souvislosti s vrty, které v okolí prováděl v letech 1970 – 1980 uranový průmysl.

Část prameniště leží i nad tůní (močály, z nichž do tůně přitéká několik stružek).

K pramenu vede značená odbočka červené turistické stezky z Ještědu do Osečné. U pramene panel informačního systému Euroreginu Nisa.

  

Zajímavosti:

Ø        Pramen Ploučnice obestřen řadou pověstí o vodnících a bludičkách. V některých pověstech vystupuje vodník dobrák, který se přátelil  s čeledí v Jenišovském mlýně, nosil jim ryby a dbal na dostatek vody pro mlýnské kolo, občas lidem i pomohl, v jiných vodník zlý, který utopil každého, kdo se zde opovážil lovit ryby. Desítky bludiček nad pramenem většinou lákaly noční chodce a povozníky do močálů, existuje však i pověst o jedné, které jednoho druzcovského sedláka zachránila před jistou smrtí v mokřinách, když ho vyvedla na pevnou cestu.

Ø        Některé mapy zakreslují jako Ploučnici i méně spolehlivý tok od Hořeních Pasek (tzv Horní Ploučnice) a její pramen umisťují na jihozápadní svah Ještědu do nadmořské výšky 654 m.n.m. - ten však po většinu roku málo vydatný až suchý.

Ø        Chemické vlastnosti vody: velmi tvrdá, pH 5,5 - 6, obsah dusičnanů 0, obsah dusitanů menší než 0,02 mg/l, obsah fosforečnanů 0, obsah amonia 1 mg/l.

Literatura:

-         Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách VII (Praha 2003)

-         Marek Řeháček: Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných úkazech nejsevernějších Čech (Liberec 1997)

-         Petr David a kol.: Průvodce po Čechách. Moravě a Slezsku 42 - Ještěd a Podještědí (Praha 2004)

Web:

-           Ploučnický zpravodaj

-           Spisy zeměpisného sdružení 3/05

-           Photopoint

-           Noviny pod Ralskem

-           i-noviny (rozhledna)

Okolí: Domaslavice / Kotel / Černá Novina / Široký kámen / Děvín

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)