ČERNÁ NOVINA (Schwarzwald)

k.ú. Hamr pod Ralskem + Náhlov - dříve Černá Novina (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Zaniklá ves v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Též Horní Novina či Černá Ves (Ober Schwarzwald). Rozkládala se na náhorní plošině mezi vrchy Kalich a Novinská Hůrka, část zástavby ležela též jižněji při silnici z bývalých Holiček na křižovatku pod Stohánkem. Na náhorní plošině (louka) dnes není po zástavbě ani památky. Uprostřed louky při cestě mohutná lípa, pod ní rozvaliny kamenného křížku.  Poblíž skupina tří vzrostlých stromů. Na mapě z 1. republiky někde v těchto místech značena kaple. Z domů v jižní části vsi při silnici zachovány silně zarostlé pahrbky. Z náhorní plošiny pěkný výhled na Ještěd, částečně též na Ralsko a Jelení vrchy.

K Černé Novině náležel též dvůr Medný, osada Dolní Novina a čtyři domy stavebně související s Holičkami.

Nejstarší zprávy o vsi jsou z počátku 17. stol. (1604, dle jiných podkladů 1605). Patřila k panství Děvín a roku 1651 byla spolu s ním připojena k Mimoni. V roce 1921 čítala ves 54 domů a 246 obyvatel (z toho 26 Čechů). Zlikvidována po roce 1946 v souvislosti se vznikem vojenského prostoru Ralsko.

Mimo značené turistické cesty.

   

Web:

-           zaniklé obce

-           Ralsko.wz.cz

Okolí: Jenišov / Kotel / Čertova zeď / Dolní Novina / Stohánek / Divadlo

Souvisí: panství Děvín

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)