KOTEL (Kessel)

k.ú. Kotel (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Ves (420 m.n.m.) v sedle mezi Kotelským vrchem a Antošovým kopcem, soustředěná kolem nevýrazné nepravidelné návsi s rybníčkem při silnici z Osečné do Českého Dubu. Ve vsi několik pěkných roubených statků (čp. 22 a 47 nemovitá kulturní památky). Poblíž návsi (směrem ke Kotelským lípám) na zahradě u domu křížek. V některé literatuře uváděna na návsi kaple z r. 1871 – nenašel jsem (možná omyl).

Ves prvně připomínána 1399. V té době v držení místního vladyckého rodu. Na přelomu 14. a 15. stol. byl Kotel v držení komendy johanitů v Českém Dubu. Od roku 1673 součást panství Mimoň. Dnes osada Osečné.

Počátkem 20. stol. objeveny při náhodných vykopávkách na pozemcích usedlosti č.p. 26 zbytky zdí, jejichž mohutnost nasvědčovala, že jde o rozsáhlý objekt. Ve vykopávkách se však nepokračovalo a většina vykopávek vzala za své, jelikož šlo o dobře dostupný stavební materiál. Dnes tedy již nelze rozhodnout, zda šlo o tvrz vladyků z Kotle (kterou zde předpokládal A. Sedláček) či nějaký objekt postavený českodubskou komendou.

Kotelské lípy:

Dvě mohutné lípy velkolisté.

Větší , tzv. „Tisíciletá“ lípa je úctyhodným stromem o obvodu kmene (v prsní výši) přes 9 metrů a výšce 25 metrů. Uvnitř kmene je ohromná dutina, do které lze vstoupit. Je stará údajně kolem 900 let (střízlivější odhady uvádí 400 let). Je považována za nejvýznamnější strom celých severních Čech.

Nedaleko stojící menší lípa má obvod kmene 5 metrů a výšku 23 metrů. Její věk je udáván kolem 500 let, respektive 300 let.

Šlo o takzvané „rodové lípy”, které měly chránit stavení. Obě lípy jsou prohlášeny za památné stromy. Lípy leží při modré turistické značce ze Světlé pod Ještědem do Hlavice a žluté turistické značce z Osečné do Českého Dubu (přímo u lip turistické rozcestí). Panel informačního systému Euroregionu Nisa.

  

Kaple sv. Anny:

Stojí ndaleko vsi při silnici do Smržova. Čtvercová kamenná, částečně omítaná stavba s průčelním tympanonem. Kaple vystavěna místními občany, opravena na jaře roku 2001. V interiéru freska sv. Anny, pravděpodobně z 1. pol. 19. stol., malovaná technikou al secco.

Kaple je fakticky počátkem křížové cesty na Kotelský vrch, vybudované v letech 1902 – 1904. V sousedství kaple drobná kamenná výklenková kaplička - jedno ze zastavení křížové cesty.

Kolem kaple prochází modrá turistická značka ze Světlé pod Ještědem do Hlavice a žlutá turistická značka z Osečné do Českého Dubu.

 

Zajímavosti:

Ø        Dle pověstí nechali johanité z Českého Dubu v době husitských válek ze všeho svého zlata ulít velikou zlatou kvočnu a tu ukryly ve studni na svém statku v Kotli. Husité roku 1425 všechny johanity pobyli a na poklad se zapomnělo. V devatenáctém století v době velkého sucha se jeden odvážlivec spustil do studny, aby ji vyčistil a prohloubil, a při té příležitosti zlatou kvočnu našel.  Když se jí však pokusil vytáhnout, z bahna se vyhrnuly jedovaté plyny a mladík se málem otrávil, jen tak tak ho stačili vytáhnout. Studna se zaplnila vodou (kvočna zřejmě ležela na prameni) a zlatou kvočnu již nikdo víc nikdy nespatřil. (Podle jiné verze lezl dolů právě proto, že majitel zahlédl na dně zlatý odlesk a rozpomněl se na dávnou pověst.). Dle jiné pověsti hodil do studny, když vyschla, jeden z obyvatel zapálenou louč.  Na dně spatřil cosi zlatého (musela to být zlatá kvočna),   hned vedle ní však stál podivný muž (spíše přízrak) s kapucí na hlavě a cosi divně mručel, jakoby zpíval píseň za mrtvé. Dotyčný se strašně lekl a nikdy víc se do studny nepodíval.

Ø        Jiná pověst mluví o šotkovi se zelenou kapucí, který žil ve statku pod lipami, radil a pomáhal hospodáři a chránil stavení.

Literatura:

-         Rudolf Anděl a kol: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-         Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 (Praha 1978)

-         Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 5 - Máchovo jezero, Ralsko (Praha 1994)

-         Marek Řeháček: Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných úkazech nejsevernějších Čech (Liberec 1997)

-         Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR III - Liberecko (Brno, Praha 2002)

-         Marie Hušková: Památné stromy (Praha 1995)

Web:

-         stránky obce Osečná: ves, zajímavosti

-         infočesko

-         turistika.cz

-         photopoint

Okolí: Domaslavice / Starý Dub / Čertova zeď / Černá Novina / Jenišov

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)