BREJLOV

k.ú. Chudoplesy, Horní Stakory (Jičínská pahorkatina / Mladoboleslavsko)

Táhlé návrší severojižního směru (349 m n. m.), v podstatě náhorní plošina k východu jen mírně klesající, zatímco k západu poměrně prudce klesající (četné sesuvy). Jižní konec plošiny narušen řadou nefelinitových lomů. Na severovýchodním úbočí Husova studánka. Na plošině bývalá osada, dnes samota (č.p. 2) Brejlov. Na jižním úbočí, na okraji lesa, hájovna Baba (Horní Stakory č.p. 35).

Vrch sopečného původu, související s nedalekým vulkánem Baba. Ze sopky vybíhalo k západu několik tzv. ložních žil (žíly vyplňující pukliny ve starších horninách, nedosahující až k povrchu země), které byly následně erozí odkryty. Jednou z nich, o původní mocnosti až 6 m, je právě Brejlov. Je tvořen sopečnou horninou nefelinitem. Osada zde vznikla v 18. stol. (panství Mnichovo Hradiště). Na stabilním katastru (1842) je zde malováno šest parcel s dřevěnými domky na západní straně.

Součást přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos.

  

samota Brejlov č.p. 2

 

zbytky větrného čerpadla při samotě

Husova studánka, postavená Janem Zaňkem v roce 1930; zdroj vody leží mimo studánku, do kamenné stavbičky je přiveden potrubím

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Na 1. vojenském mapování (2. pol. 18. stol.) je osada nazývána Predlov.

Ø  V okolí lomů na jižním konci plošiny výskyt vstavače nachového.

Literatura:

-    Vladislav Rapprich: Za sopkami po Čechách (Praha 2012)

-    Jan Rybář, Jiří Rout, Tomáš Nýdl: Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny (Zprávy o geologických výzkumech 37, 2004) – viz http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/zpravy-o-vyzkumech-2003-str-073-75.pdf

-    Václav Petříček a kol.: Plán péče o přírodní rezervaci Vrch Baba u Kosmonos na období 2007-2016 vč. přílohy Přírodovědný průzkum (rukopis 2005)

Web:

-    wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Brejlov

-    národní registr pramenů - https://www.estudanky.eu/4625-husova-studanka 

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

březen 2013