MOHELKA

k.ú. Kozmice (Jičínská pahorkatina / Mnichovohradišťsko)

Osada v údolí Malé Mohelky. 

Vodní mlýn:

Zděná stavba zhruba obdélného půdoryse, složená z několika rozdílných budov - uprostřed patrová mlýnice (na ní zbytek špatně čitelného nápisu “VÁLCOVÝ MLÝN ... ??”), k níž z jedné strany přiléhá přízemní obytné stavení a z druhé strany bedněná kůlna ?, za budovou pak přístavek s lednicí.

V terénu dochovaný náhon zakončen nad mlýnem nádržkou na vysokém náspu, bezprostředně přiléhající k budově mlýna.

Na katastrální mapě z roku 1843 ještě není značen - vznikl pravděpodobně až později.

Oploceno, mimo značené turistické cesty (kdysi vedla údolím Malé Mohelky v celé délce modrá turistická značka – dosud patrné zbytky).

  

Okolí: Hlavice / Buškovna / Kozmice

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)