HLAVICE

k.ú. Hlavice (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Ves (410 m.n.m.) se rozkládá v členitém terénu několika roklí, sbíhajících k Malé Mohelce. Na západním okraji vsi v dominantní poloze na návrší zvaném Hlava (od něj odvozeno i jméno obce) kostel sv. Linharta s farou. Proti kostelu soustředěna většina důležitých budov (stará a nová škola, restaurace), takže “centrum obce” je fakticky na jejím okraji. Pod kostelem proti staré škole pomník padlým v 1. světové válce (zřízený Sokolem v Hlavici s přispěním občanů v roce 1930 - kamenný pilon, na jehož vrcholu sedí sokol na dělové kouli). V areálu nové školy pomník Rudé armády.

V jihozápadním sousedství kostela vybudována nová hřiště - tribuna vytváří při pohledu z tohoto směru nápadnou dominantu a výrazně zastiňuje kostel!.

Několik roubených stavení soustředěno zejména ve východní části vsi při cestě na Lesnovek.

Od kostela pěkný výhled na Ralsko a Bezděz, z některých míst ve vsi i na Ještěd.

  

Kostel sv. Linharta (nemovitá kulturní památka):

Leží v dominantní poloze na východním okraji vsi. Pozdně barokní jednolodní obdélná stavba s obdélným kněžištěm a hranolovou věží v průčelí. Věž zakončena šindelem krytou cibulovou bání. Zařízení vesměs rokokové (hlavní oltář s novějším obrazem sv. Linharta od J. Maschka z roku 1894, boční oltáře Pany Marie a sv. Josefa, kazatelna z r. 1760, křtitelnice. Historicky pozoruhodný je obraz morového procesí z Mnichova Hradiště do Hlavice z r. 1748. Kostel není po stavební stránce ve zcela nejlepším stavu.

Kostel staršího původu, nově vystavěn někdy mezi lety 1748 – 1759. V minulosti vyhlášeným poutním místem, kde se scházeli poutníci i se svým domácím zvířectvem, aby zažehnaly zvířecí mor (sv. Linhart je ochráncem zvířat).  Tradice poutí v se udržuje dodnes, konají se každoročně vždy na konci srpna. Interiér přístupný pouze v době bohoslužeb a poutí, exteriér volně (částečně).

Před kostelem skupina mohutných lip a cenná socha sv. Linharta s polopostavami koně, býka, ovce a kozy, s reliéfy zobrazujícími zázraky světcovy na soklu, z doby kolem 1740 (se silným ohlasem Braunova slohu), připomínající procesí za zažehnání zvířecího moru. Nemovitá kulturní památka.

Za kostelem fara (č.p. 2) se zajímavými zděnými hospodářskými budovami. Též nemovitá kulturní památka.

Na prostranství severozápadně od kostela socha sv. Jana Nepomuckého s reliéfem na soklu (Zpověď královny) z doby okolo r. 1740 a (při cestě do Vápna) kovový kříž s empírovými prvky a s polychromovaným reliéfem Panny Marie Bolestné na soklu z roku 1841 (nemovité kulturní památky). Velké prostranství připomínající parkoviště (bývalé hřiště), kde se dnes soustřeďují atrakce a stánky hlavické pouti.

  

Hřbitov:

Na východním okraji vsi, severozápadně od kostela. Je obehnaný omítanou kamennou zdí. Centrální hřbitovní kříž s reliéfy z ukřižování Krista na soklu je datován 1900. Na hřbitově několik zajímavých náhrobků.

Od kostela vede ke hřbitovu stromořadí.

Hřbitov v této poloze značen již na mapách v 1. pol. 19. stol.

 

Zajímavosti:

Ø        O Hlavici píše K. Světlá v povídce Lamač a jeho dcera, obec najdeme i v díle Fr. Křeliny.

Literatura:

-         Pavel David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 5 - Máchovo jezero, Ralsko (Praha 1994)

-         Emanuel Pocha a kol.: Umělecké památky Čech 1 (Praha 1977)

Web:

-           vikariát Liberec

-           InfoČesko

Okolí: Lesnovek / Mohelka / Kozmice / Vápno / Zourov

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)