KOZMICE

k.ú. Kozmice (Jičínská pahorkatina / Mnichovohradišťsko)

Ves na hřebeni mezi údolími Zábrdky a Malé Mohelky, tvořená shlukem stavení kolem severojižní silnice (jdoucí po hřebeni od Kláštera Hradiště) a přilehlých ulic (sestupujících do roklí směřujících k Zábrdce a Malé Mohelce) bez výraznějšího centra. Dříve součást panství Mnichovo Hradiště. Dnes osada Strážiště.

Ke vsi patří i osada Mohelka se stejnojmenným mlýnem v údolí Malé Mohelky.

V literatuře zde uváděné pozdně klasicistní sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1852 s reliéfy světců na podstavci nebylo nalezeno.

Kaple:

Hranolová kaple se zvoničkou zhruba uprostřed vsi při hlavní silnici. V jejím interiéru zpustlý dřevěný oltář.

 

Kříž u čp. 17 (nemovitá kulturní památka):

Na rozcestí na severním okraji vsi při č.p. 17 klasicistní kamenný kříž s bohatě zdobeným soklem (reliéfy sv. Jan Nepomuckého, sv. Silvestra ? a Panny Marie Bolestné) z roku 1830 (nemovitá kulturní památka). Západně od kaple malý bazén (nejspíš upravený z požární nádrže).

   

Kříž u bývalé cihelny:

Asi 300 m severně od vsi, na levé straně silnice do Vápna pod mohutným jírovcem. Dochován pouze sokl s malovanými obrázky svatých (kovový křížek zničen). Cihelna stávala na druhé straně silnice, dochovány pouze výrazné terénní nerovnosti (veškeré budovy odstraněny).

 

Literatura:

-         Emanuel Poche a kol: Umělecké památky Čech 2 (Praha 1978)

Okolí: Vápno / Hlavice / Mohelka / Buškovna / Pytlíkovský Mlýn / Lysý / Nový Mlýn

Máchův kraj /rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)