MOHELNICE NAD JIZEROU

k.ú. Mohelnice nad Jizerou (Jičínská pahorkatina / Mnichovohradišťsko)

Ves na Mohelce při jejím soutoku s Jizerou (též Dolní Mohelnice). Centrem vsi kostel se hřbitovem, poblíž něho nevýrazná náves se sochou Krista na bohatě zdobeném soklu (s reliéfem svatých) z roku 1884. Ve vsi a nad ní na Mohelce několik vodních mlýnů.

 

Kostel Panny Marie (nemovitá kulturní památka):

Románský tribunový kostel - neomítaná stavba z kvádříkového zdiva z 3. čtvrtiny 12. stol. s apsidou na východní straně a hranolovou věží v západním průčelí (jeden z našich nejseverněji položených románských kostelů). Na severní straně přistavěna novorománská sakristie (součást puristické rekonstrukce Josefa Mockera). Na některých kvádřících dochovány kamenické značky (např. u věže). Na jižní straně románský portál. Horní římsa zdiva zdobena obloučkovým vlysem se zubořezem, konzolky zubořezu zakončeny různými geometrické či rostlinné motivy. Na severní straně lodi zazděna pod římsou v linii obloučkového vlysu hlava „Turkyně“ opředená pověstmi. Na věži sdružená románská okénka. Kruchta nesena válcovým románským sloupem se zdobenou hlavicí. Kazetový dřevěný strop z 19. stol. V apsidě výmalba Fr. Sequense z r. 1876 (sv. Arnošt a sv. Anna), v zaklenutí přemalována 1906 J. Vysekalem. Oltář se znaky Valdštejnů a Schwarzenberků, stejně jako modlitební lavice, dílem lidových řezbářů Dominikma  Petra Buškových. V interiéru mimo jiné obraz, ukazující podobu kostela před puristickou přestavbou (v pozadí s Káčovem a hradem Zásadkou). Kostel obklopen hřbitovem.

      

Mlýn čp. 3:

Roubená stavba v centru vsi na pravém břehu Mohelky. Před ní na Mohelce jez.Unikátní je zdejší vodní elektrárna, instalovaná v roce 1914, po drobných úpravách od 90. let 20. stol. opět v provozu.

 

Mlýn čp. 44:

Samota severozápadně od vsi na levém břehu Mohelky. Skládá se z vlastní průmyslové stavby (dnes zpustlé) a obytného objektu. Před mlýnem socha sv. Václava z roku 1854, zřízena mlynářem J. Sezemským (k soše se v minulosti konala pravidelná procesí).

 

Mlýn čp. 42:

Samota severozápadně od vsi na levém břehu Mohelky. Vlastní technologické budovy mlýna zpustlé, s dochovaným vybavením. V terénu dobře patrný náhon, místy zasekán do skály (na jedné vytesán letopočet 1901). Na Mohelce cca 1,5 km nad mlýnem rozvalený jez.

   

Most přes Jizeru:

Silniční železobetonový most z roku 1930 na jihovýchodním okraji vsi na komunikaci do Mnichova Hradiště. Řečiště Jizery překonává jediným obloukem o rozpětí 40 m. Je jedním z pozoruhodné skupiny železobetonových mostů přes Jizeru, budovaných ve 20. a 30. letech 20. stol. Původní dřevěný most stával kousek bokem - silnice tehdy vedla přes přilehlý dvůr.

Zajímavosti:

Ø        Na počátku 20. stol. se intenzivně jednalo o vybudování železniční trati z Mnichova Hradiště přes Mohelnici do Českého Dubu. Nádraží mělo stát před škrobárnou (mlýnem) pana Buriana. Trasa dráhy již byla vyměřena, stavba však nakonec nebyla realizována.

Literatura:

-         Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-         Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-         Dušan Josef: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 1999)

Web:

-         neoficiální stránky obce

-         hrady.cz

Okolí: Sychrov / Zásadka / Dolní Bukovina / Borovice / Chocnějovice

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005