ZÁSADKA

k.ú. Sychrov nad Jizerou (Jičínská pahorkatina / Mnichovohradišťsko)

Zříceniny panského sídla na příkrém ostrohu nad levým břehem Jizery proti Mohelnici nad Jizerou.

Dle jména lze předpokládat, že stavitelem tvrze byl někdo z rytířů Zásadských, zmiňovaných ve 2. pol. 14. stol. První zmínky k roku 1406. Ve 2. pol. 15. stol. došlo zřejmě k radikální přestavbě objektu, protože je jmenován jako Nová Zásada a je uváděn jako hrad. Později zřejmě nebyl udržován, takže 1520 již uváděn jako pustý. Po roce 1560, za Zikmunda Vančury z Řehnic, byl zpustlý hrad přestavěn na renesanční zámek.Od roku 1604 patřil Václavu Bodovcovy z Budova, za něhož byl upravován.Roku 1695 koupili Zásadku Valdštejnové a připojili ji k panství Mnichovo Hradiště. Na zámku poté bydleli panští úředníci. Roku 1790 vyhořel a zpustnul - byl však ještě přinejmenším částečně obyvatelný, protože r. 1832 zde bydlel panský hajný. Po pol. 19. stol. se změnil ve zříceninu.

Přístup do areálu byl od jihozápadu, kde ostroh přechází do plošiny u vsi Sychrov. Z této strany byl opevněn příkopem. Při příkopu stávala hradní věž (zaniklá - v literatuře uváděna v těchto místech hromada suti). V severním nároží areálu zachováno základové zdivo a dva klenuté částečně zasypané sklepy, které bývají považovány za pozůstatek starého paláce (hradu). Na něj navazují jihozápadním směrem poměrně rozsáhlé zříceniny nového (renesančního) dvoukřídlého paláce na půdoryse L, přinejmenším částečně dvoupatrového. Ve starších materiálech popisovaná sgrafitová výzdoba již beze stop zmizela.

Zřícenina volně přístupná, odbočka turistické značky. Ze zříceniny krásný výhled do údolí Jizery na Mohelnici s románským kostelíkem přímo pod hradem.

    

Literatura:

-         Rudolf Anděl a kol:  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-         kol.: Encyklopedie českých tvrzí III - S-Ž (Praha 2005)

-         Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-         Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 2 - Český ráj - Turnovsko (Praha 1993)

Web:

-         hrady.cz

-         Po stopách A. Sedláčka

-         turistika.cz

-         stránky osady Sychrov

-         pověsti Mladoboleslavska

-         Boleslavský deník

Okolí: Mohelnice nad Jizerou / Sychrov / Dolní Bukovina

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005