DOLNÍ BUKOVINA

k.ú. Horní Bukovina (Jizerská tabule / Mnichovohradišťsko)

Ves v údolí Zábrdky - též Podbukovina (původní a v místě dodnes používané, byť dnes neoficiální jméno). V centru vsi drobná osmiboká kaplička z roku 1861, před ní kovový kříž. V jižní části vsi u silnice pomník padlým, poblíž pískovcová plastika „Luna“ od Václava Gatarika z roku 2001 (vzniklá v rámci mezinárodních sochařských sympozií v Klášteře). Několik dochovaných částečně roubených stavení.

Podbukovina prvně připomínána 1556. Prokazatelně však již dříve stávalo v těchto místech na Zábrdce několik dřevěných chalup, jejichž obyvatelé se zabývali převážně rybařením. Podbukovina patřila k panství Hradiště. Jméno Dolní Bukovina vzniklo (překladem z německého Unter Bukowin) až někdy koncem 18. stol. Návsi se dříve říkalo „Amerika“ či „V Americe“ - snad prý podle tří mohutných lip amerického původu.

   

Podbukovinský mlýn:

Samota na Zábrdce jižně od vsi. Obytné stavení přízemní, na něj navazuje patrová mlýnice, část objektů pobořených. Byl vystavěn v roce 1763 Janem Chlumeckým (i když mlýn v Bukovině se připomíná již v 16. stol.).

Literatura:

-         Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách VII (Praha 2003)

Okolí: Borovice / Mohelnice nad Jizerou / Zásadka / Mnichovo Hradiště / Klášter Hradiště nad Jizerou

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005